ADVANCED MIND MAPPING

Weblog dedicated to MindMapping. Belongs to the web-portal AKA MONITOR. - Tento weblog je v péči doc. Arnošta Katolického (doc.aka@akamonitor.cz). Informuje o vybraných zdrojích na webu, v časopisech a knihách, týkajících se myšlenkových map a jejich využití v praxi. Služba je součástí portálu AKA MONITOR www.akamonitor.cz. Využijte službu RSS k snadnějšímu sledování aktualizace obsahu. Jazyk: český a anglický. Language: czech and english.

Moje fotka
Jméno:
Místo: Plzeň, Czechia

Internetový publicista provozující AKA-MONITOR ISSN 1804-042X www.akamonitor.cz,.

19.8.17

TheBrain - terminologie

Každý obor má svoji terminologii. Zejména při studiu nového tématu je důležitým pomocníkem významový slovník. Pokud se chystáte poznávat TheBrain, doporučuji vám otevřit si www stránku http://www.thebrain.com/support/docs/ a stáhnout si User guide pro TheBrain. Je to dokument o 255-ti stránkách, ale nelekejte se. Přesuňte se v souboru na konec. Před indexem najdete část, pojmenovaná GLOSSARY. Zde najdete význam ( v angličtině ) všech základních pojmů, používaných v dokumentaci k TheBrainu.