ADVANCED MIND MAPPING

Weblog dedicated to MindMapping. Belongs to the web-portal AKA MONITOR. - Tento weblog je v péči doc. Arnošta Katolického (doc.aka@akamonitor.cz). Informuje o vybraných zdrojích na webu, v časopisech a knihách, týkajících se myšlenkových map a jejich využití v praxi. Služba je součástí portálu AKA MONITOR www.akamonitor.cz. Využijte službu RSS k snadnějšímu sledování aktualizace obsahu. Jazyk: český a anglický. Language: czech and english.

Moje fotka
Jméno:
Místo: Plzeň, Czechia

Internetový publicista provozující AKA-MONITOR ISSN 1804-042X www.akamonitor.cz,.

12.8.17

TheBrain for Nonlinear Project Management

V roce 2002 jsem poprvé publikoval pojednání, přibližující produkt TheBrain, který byl púvodně zařaze do sw zajištění myšlenkových map, sliboval však od počátku mnohostranné využití, m.j. v oblasti znalostního managementu (knowledge management). Text najdete na adrese: http://www.akamonitor.cz/thebrain/. Od té doby prodělal TheBrain rozsáhlé inovace a neustále se dále vyvíjí. Slouží celé řadě odvětví. V tomto textu vám chci přiblížit aplikaci TheBrain v jedné z oblastí projektového managmentu.  
Na adrese: http://www.thebrain.com/community/recorded-events/archive/2017/project-management/
najdete komentované video, které podrobně aplikaci popisuje a ukazuje hlavní přínosy. 
Cituji komentář k videu:
"Achieve Easy Productivity and Success with Visualization. Driving your ideas to completion can be a challenge especially when you’re dealing with multiple data sources, complex requirements, and multiple stakeholders. Use your Brain to create a complete context for all your ideas and information. Your project Brain will help you take control and get results.
Driving your ideas to completion can be a challenge especially when you’re dealing with multiple data sources, complex requirements, and multiple stakeholders. Use your Brain to create a complete context for all your ideas and information. Your project Brain will help you take control and get results." 
Video byla publikováno 23. 3. 2017.
Je k dispozici i na youtube na adrese:
https://www.youtube.com/watch?v=_uyy7Pog-ZU
Celá komplexní informace byla připravena pro webinar, jeden z mnoha, které firma nabízí uživatelům zdarma na adrese: http://www.thebrain.com/community/event-archive/.
Webinar, o kterém v tomto článku jde, zahrnuje následující dílčí témata:
• Easy brainstorming techniques and knowledge capture that works 
• Juggling multiple projects in a single Brain 
• Setting project goals and objectives 
• Visualizing project phases and tagging project tasks 
• Accessing and integrating disparate resources
Tato moje zpráva je součástí mé širší aktivity, zaměřené na prezentaci produktu TheBrain v nejrůznějších oblastech. Další informace, případně odkazy, najdete zde: http://projman2.akamonitor.cz, nejúplněji postupně na adrese: http://mind-map.akamonitor.cz.