ADVANCED MIND MAPPING

Weblog dedicated to MindMapping. Belongs to the web-portal AKA MONITOR. - Tento weblog je v péči doc. Arnošta Katolického (doc.aka@akamonitor.cz). Informuje o vybraných zdrojích na webu, v časopisech a knihách, týkajících se myšlenkových map a jejich využití v praxi. Služba je součástí portálu AKA MONITOR www.akamonitor.cz. Využijte službu RSS k snadnějšímu sledování aktualizace obsahu. Jazyk: český a anglický. Language: czech and english.

Moje fotka
Jméno:
Místo: Plzeň, Czechia

Internetový publicista provozující AKA-MONITOR ISSN 1804-042X www.akamonitor.cz,.

10.8.17

ASTAH Professional

V červnu 2011 jsem vystavil na svém blogu věnovaném myšlenkovým mapám, upoutávku na velmi zajímavý a hodnotný produkt ASTAH, který je výtvorem japonské formy Change Vision. 
Najdete ji na adrese: http://mind-map.akamonitor.cz/2011/06/astah-professional-upoutavka-aka.html
Astah, formerly known as JUDE (Java and UML Developers' Environment, pronounced Judo ), is a UML modeling tool created by Japanese company Change Vision. 
Firma dodávající ASTAH Professioal nabízí řadu dalších navazujícíh produktů:
- Astah SysML
- Astah GSN
- Astah Share
- Astah UML Pad
- Astah Community
Od té doby se produkt dále vyvíjel do dnešní podoby, kterou vám chci přiblížit v tomto textu. První moje poznámka patří bohaté dokumentaci k produktu, jmenovitě k ASTAH Professional.
Říká se, že není třeba nosit dřevo do lesa a já se podle toho budu řícit. Nebudu opakovat to, co můžeme v přehledné formě získat na webu. A jelikož produkt je v angličtině a není lokalizován do češtiny, budu předpokládat, že čtenáři tohoto textu nebude dělat potíže, když nyní přepnu do angličtiny, abych vám přiblížil zdroje, které firma nabízí. Výhodou pro čtenáře by mělo být uspořádání odkazů z jedné webové stránky.  
Podnětem k mému návratu k ASTAHU byla emailová zpráva, informující o změnené licenční politice firmy. You can use Astah Professional edition with only $9.99 per month! 
a výrazné další zlepšení tutriálů a FAQ stránek.
Tutorial and FAQ pages are improved to offer better guidances for you!
Astah Tutorial: https://goo.gl/eg8eXc
Astah FAQ: https://goo.gl/VXmQgs
Velmi si cením toho, že firma Astah updatovala Astah Professional free licenci i pro pro studendy.
Následují komentované odkazy na hlavní zdroje informaci, dostupných na webu firmy:
Learn how to get started with Astah
http://astah.net/videos/quick-start-tutorial
Install Astah Free Plugins easily!
http://astah.net/features/plugins
Get an Intro to Class Diagrams
http://astah.net/videos/class-diagram
See how Astah works
http://astah.net/features/useful-functions
Q&A Forum
http://astah.net/support/questions

Demonstrační video najdte na adrese:
http://astah.net/videos
Quick Start Video
http://astah.net/videos
Tutorials
http://astah.net/tutorials
Are You Modeling?
http://areyoumodeling.com/
--------------------------------
Firma poukazuje na to, že její aktivity jsou jednou částí  širokého trendu aktivit.
Cituji:"We are just a small part of a pretty big movement. Modeling isn’t a new idea, and there are a lot of resources out there. Here are some that we think are pretty helpful."
Object Management Group
http://www.omg.org/
UML Zone
http://www.umlzone.com/
SysML Org
http://sysml.org/
MBSE Wiki
http://www.omgwiki.org/MBSE/doku.php
Připravuji vlastní All in One Slideshow, pojatou jako "Follow me...", tedy jako průvodce po stránkách firmy. Odkaz na Slideshow najdete v tomto weblogu.