ADVANCED MIND MAPPING

Weblog dedicated to MindMapping. Belongs to the web-portal AKA MONITOR. - Tento weblog je v péči doc. Arnošta Katolického (doc.aka@akamonitor.cz). Informuje o vybraných zdrojích na webu, v časopisech a knihách, týkajících se myšlenkových map a jejich využití v praxi. Služba je součástí portálu AKA MONITOR www.akamonitor.cz. Využijte službu RSS k snadnějšímu sledování aktualizace obsahu. Jazyk: český a anglický. Language: czech and english.

Moje fotka
Jméno:
Místo: Plzeň, Czechia

Internetový publicista provozující AKA-MONITOR ISSN 1804-042X www.akamonitor.cz,.

25.7.11

XMind - Use Scenarios

Bohatství možností využití myšlenkových map dobře charakterizuje přehled scénářů, tříděných podle kategorií uživatelů:
- Meeting organizers 
- Project Managers
- Teachers
- Department Members
- Team Managers
- Architects
- Designers
Jedná se celkem o 32 scénářů, které najdete na portálu sw produktu XMind na adrese:
http://www.xmind.net/case/