ADVANCED MIND MAPPING

Weblog dedicated to MindMapping. Belongs to the web-portal AKA MONITOR. - Tento weblog je v péči doc. Arnošta Katolického (doc.aka@akamonitor.cz). Informuje o vybraných zdrojích na webu, v časopisech a knihách, týkajících se myšlenkových map a jejich využití v praxi. Služba je součástí portálu AKA MONITOR www.akamonitor.cz. Využijte službu RSS k snadnějšímu sledování aktualizace obsahu. Jazyk: český a anglický. Language: czech and english.

Moje fotka
Jméno:
Místo: Plzeň, Czechia

Internetový publicista provozující AKA-MONITOR ISSN 1804-042X www.akamonitor.cz,.

1.7.11

Trochu z historie Mind Mapping - a další

Každý významnější producent softwaru na podporu myšlenkových map přináší na svých stránkách něco zajímavého a užitečného nejen pro uživatele konkrétního produktu. Na webu www.mindmeister.com jsem našel dva zajímavé články a odkaz na stránku s nabídkou newsletteru Mindmeisteru.
Článek o historii mind mappingu: (citát úvodního odstavce)
"A little history is always useful to put things into perspective. MindMeister’s online mind mapping is part of an age-old tradition. Brush up on valuable mind mapping history knowledge below."
Osnova článku:
Part 1 The Early Days
Part 2 Light in the Dark Ages
Part 3 The Blossoming Period
Part 4 Cutting Edge
Adresa článkuhttp://www.mindmeister.com/content/historyofmm
Krátký úvod do "visuálního myšlení":
A primer of visual thinking
Na adresehttp://www.mindmeister.com/content/visualthinking
Newsletter Archive
Najdete na adrese: http://www.mindmeister.com/home/newsletters
Červnové číslo ( 6/11 ) najdete na adrese:
http://www.mindmeister.com/newsletters/029_newsletter_0611.html