ADVANCED MIND MAPPING

Weblog dedicated to MindMapping. Belongs to the web-portal AKA MONITOR. - Tento weblog je v péči doc. Arnošta Katolického (doc.aka@akamonitor.cz). Informuje o vybraných zdrojích na webu, v časopisech a knihách, týkajících se myšlenkových map a jejich využití v praxi. Služba je součástí portálu AKA MONITOR www.akamonitor.cz. Využijte službu RSS k snadnějšímu sledování aktualizace obsahu. Jazyk: český a anglický. Language: czech and english.

Moje fotka
Jméno:
Místo: Plzeň, Czechia

Internetový publicista provozující AKA-MONITOR ISSN 1804-042X www.akamonitor.cz,.

23.7.11

SciPlore MindMapping

http://www.akamonitor.cz/mm/sciplore
Na této adrese 
jsem vystavil slideshop pozoruhodného mind-mappingového programu, určeného speciálně na podporu práce výzkumných a vývojových pracovníků. Mind mapping integruje do celku společně  s "reference and pdf managementem". Program je plně kompatibilní na FreeMind a je zdarma. Cituji několik odstavců, které jsou v mé slideshow podrobněji rozvedeny v textu i v ukázkách.   
SciPlore MindMapping is the first mind mapping tool focusing on researchers’ needs by integrating mind mapping with reference and pdf management. SciPlore MindMapping offers all the features one would expect from a standard mind mapping software, plus the following special features for researchers:
- Adding Reference Keys Manually 
This feature allows assigning a reference key to a mind map’s node. This way, researchers can organize their ideas and reference to the origins.
- Adding Reference Keys (BibTeX) Automatically
If a file that is linked in the reference database is linked by a node in the mind map, SciPlore MindMapping automatically extracts the corresponding reference key from reference database and adds it to the mind map node. Currently, this feature only works with reference databases in BibTeX format.
- PDF Bookmark Import
SciPlore MindMapping offers the option to import bookmarks from a PDF. Each bookmark is imported as a node and each node is linked to the PDF. If the PDF is included in the user’s bibliographic database, the corresponding BibTeX key is also added.
- Monitoring Folders for new PDFs 
In SciPlore MindMapping you can specify a "monitoring node". This node then will list all PDF files you store in a certain folder on your hard drive: whenever you store a new PDF it is listed automatically in your mind map.
- Backup your mind maps 
If you want, SciPlore MindMapping makes a backup of your mind maps to our servers each time you save them in the software. That means, where ever you are, you can access all your mind maps online or in case of data loss you can restore your mind maps from our servers.
SciPlore MindMapping is based on FreeMind (0.9 RC7 Max) and 100% compatible to FreeMind. All mind maps created with SciPlore MindMapping can be opened and edited with FreeMind 0.9 and vice versa. SciPlore MindMapping is 100% free and published under the GNU/GPL licence.