ADVANCED MIND MAPPING

Weblog dedicated to MindMapping. Belongs to the web-portal AKA MONITOR. - Tento weblog je v péči doc. Arnošta Katolického (doc.aka@akamonitor.cz). Informuje o vybraných zdrojích na webu, v časopisech a knihách, týkajících se myšlenkových map a jejich využití v praxi. Služba je součástí portálu AKA MONITOR www.akamonitor.cz. Využijte službu RSS k snadnějšímu sledování aktualizace obsahu. Jazyk: český a anglický. Language: czech and english.

Moje fotka
Jméno:
Místo: Plzeň, Czechia

Internetový publicista provozující AKA-MONITOR ISSN 1804-042X www.akamonitor.cz,.

16.7.11

Related weblogs - project, risk, knowledge, process, inform. management

Z řady publikovaných zpráv vyplynula rostoucí vazba mind-mappingu na vybrané obory managementu. Jedná se především o obory:
- project management
- risk management
- process management
- information management
- knowledge management.
Na portálu AKA MONITOR existují stovky komentovaných odkazů a původních textů, roztříděných do výše uvedených oblastí. Na všechny vyjmenované, ale i na řadu dalších, se dostanete snadno prostřednictvím home page www.akamonitor.cz. Na stránce http://www.akamonitor.cz/sitemap.htm lze zadat klíčové slovo pro vyhledávání uvnitř domény akamonitor.cz.