ADVANCED MIND MAPPING

Weblog dedicated to MindMapping. Belongs to the web-portal AKA MONITOR. - Tento weblog je v péči doc. Arnošta Katolického (doc.aka@akamonitor.cz). Informuje o vybraných zdrojích na webu, v časopisech a knihách, týkajících se myšlenkových map a jejich využití v praxi. Služba je součástí portálu AKA MONITOR www.akamonitor.cz. Využijte službu RSS k snadnějšímu sledování aktualizace obsahu. Jazyk: český a anglický. Language: czech and english.

Moje fotka
Jméno:
Místo: Plzeň, Czechia

Internetový publicista provozující AKA-MONITOR ISSN 1804-042X www.akamonitor.cz,.

31.7.11

Projekt Google Plus - myšlenková mapa

Nepodařilo se Vám získat pozvánku k účasti ve zkušebním provozu nového projektu Google, kterým chce nabídnout alternativu k Facebooku? Určitě to budete zkoušet dál, ale pokud jste hodně zvědaví a zatím sš vám to nedaří, využijte možnost nahlédnout do systému projektu - jak jinak, než pomocí myšlenkové mapy. 
Informace o této mapě jsem našel na TÉTO adrese.
Odtud se můžete dostat přímo na mapu na portálu on-line služby mindmeister.com.
A jak jsem se o ní dozvěděl? Využívám informační službu Alltop. Psal jsem o ní v jědné z minulých zpráv v tomto weblogu a v levém sloupci tohoto weblogu najdete živý odkaz na tuto službu.