ADVANCED MIND MAPPING

Weblog dedicated to MindMapping. Belongs to the web-portal AKA MONITOR. - Tento weblog je v péči doc. Arnošta Katolického (doc.aka@akamonitor.cz). Informuje o vybraných zdrojích na webu, v časopisech a knihách, týkajících se myšlenkových map a jejich využití v praxi. Služba je součástí portálu AKA MONITOR www.akamonitor.cz. Využijte službu RSS k snadnějšímu sledování aktualizace obsahu. Jazyk: český a anglický. Language: czech and english.

Moje fotka
Jméno:
Místo: Plzeň, Czechia

Internetový publicista provozující AKA-MONITOR ISSN 1804-042X www.akamonitor.cz,.

2.7.11

Proces zpracovávání informací a vytváření znalostí

Tvorba náročnější myšlenkových map je velmi usnadněna, pokud se seznámíme nejen s technikou tvorby myšlenkové mapy, ale i se základními principy procesu zpracování informací a znalostí. Na toto téma byl 30.6. na severu Myšlenkové mapy publikován článek Moniky Vaňkové. Cituji úvodní odstavec:
"Pro správné využití myšlenkových map je potřebné rozumět v první řadě našemu mozku. Bez pochopení toho, jak pracuje a jak se v něm z informací a zkušeností vytvářejí znalosti a dovednosti nebude použití myšlenkových map tak efektivní. Následující článek se zaměří na stručné vysvětlení těchto procesů v kontextu mapování mysli."
Celý text článku najdete na TÉTO adrese.