ADVANCED MIND MAPPING

Weblog dedicated to MindMapping. Belongs to the web-portal AKA MONITOR. - Tento weblog je v péči doc. Arnošta Katolického (doc.aka@akamonitor.cz). Informuje o vybraných zdrojích na webu, v časopisech a knihách, týkajících se myšlenkových map a jejich využití v praxi. Služba je součástí portálu AKA MONITOR www.akamonitor.cz. Využijte službu RSS k snadnějšímu sledování aktualizace obsahu. Jazyk: český a anglický. Language: czech and english.

Moje fotka
Jméno:
Místo: Plzeň, Czechia

Internetový publicista provozující AKA-MONITOR ISSN 1804-042X www.akamonitor.cz,.

18.7.11

Myšlenkové mapy v projektovém managementu

Using the Mind Mapping Technique in Project Management
Stručný text, shrnující možnosti a způsoby využití myšlekových map v projektovém managementu.
Cituji z úvodu:
"Introduction
Mind maps help people connect information quickly. Using the mind mapping technique in project management allows a project manager to draw simple pictures that reflect complex ideas. Drawing a mind map typically starts by writing the title of a topic in the center of a whiteboard, piece of paper or software tool. The next step is to write down subtopics and draw lines out from the circle so the project manager can show the connections. He can create additional subtopics to show other important facts."
Nadpisy odstavců:
- Defining Project Objectives
- Scheduling Project Tasks
- Solving Problems
- Documenting Meetings
- Structuring Project Archives
Závěr - shrnutí textu:
"Conclusion

The mind mapping technique can be used as a powerful, creative and productive way to manage projects, structure and categorize complex information, and provide interesting reports that catch people’s attention. By minimizing words and focusing on relationships, mind maps allow project managers and team members to quickly see dependencies and problems, saving time and money. Using mind maps can significantly improve a project team’s productivity."
Celý text najdete na TÉTO adrese.
(http://www.brighthub.com/office/project-management/articles/92769.aspx)