ADVANCED MIND MAPPING

Weblog dedicated to MindMapping. Belongs to the web-portal AKA MONITOR. - Tento weblog je v péči doc. Arnošta Katolického (doc.aka@akamonitor.cz). Informuje o vybraných zdrojích na webu, v časopisech a knihách, týkajících se myšlenkových map a jejich využití v praxi. Služba je součástí portálu AKA MONITOR www.akamonitor.cz. Využijte službu RSS k snadnějšímu sledování aktualizace obsahu. Jazyk: český a anglický. Language: czech and english.

Moje fotka
Jméno:
Místo: Plzeň, Czechia

Internetový publicista provozující AKA-MONITOR ISSN 1804-042X www.akamonitor.cz,.

25.7.11

MindView - Educational Mind Mapping Software

Program MindView ve verzi 4 nabízí kvalitní export do formátu HTML.
Připravil jsem malou ukázku, která využívá MM Evolution:
- první odkaz zobrazí JPG soubor - screenshot okna MindView s mapou Evolution
www.akamonitor.cz/MM/Evolution-work.jpg
- druhý odkaz nabízí výsledek exportu stejné mapy do formátu PDF
www.akamonitor.cz/MM/evolution.pdf
- třetí odkaz nabízí výsledek exportu do formátu HTML
www.akamonitor.cz/MM/MVHtmlExport/
Pro zajímavost: html výstup sestává z 1300 souborů!
V originále je html export chrakterizován slovy:
"Export to HTML quickly and effectively, no programming required! Go through the Export Wizard or use the "One click" export option. Even the Timeline can be exported as HTML." 
Další vybrané MM najdete na adrese:
http://www.matchware.com/education/mindview.htm