ADVANCED MIND MAPPING

Weblog dedicated to MindMapping. Belongs to the web-portal AKA MONITOR. - Tento weblog je v péči doc. Arnošta Katolického (doc.aka@akamonitor.cz). Informuje o vybraných zdrojích na webu, v časopisech a knihách, týkajících se myšlenkových map a jejich využití v praxi. Služba je součástí portálu AKA MONITOR www.akamonitor.cz. Využijte službu RSS k snadnějšímu sledování aktualizace obsahu. Jazyk: český a anglický. Language: czech and english.

Moje fotka
Jméno:
Místo: Plzeň, Czechia

Internetový publicista provozující AKA-MONITOR ISSN 1804-042X www.akamonitor.cz,.

25.7.11

MindGenius and Brainstorming

MindGenius improves the effectiveness of personal and group brainstorming activities:
- Analyze and understand the information captured and move to action quicker than before.   

- Dedicated Brainstorming mode to quickly capture unstructured ideas
- Unique questioning methodology to help facilitate your sessions 
- Automatic categorization of ideas as they are captured
- Dynamic Filtering and sorting of ideas by category or question
- Automatically created category and question centric maps on exit from Brainstorming mode
Vice na adrese:
http://www.mindgenius.com/MindGenius-Uses/Brainstorming.aspx
kde najdete ke stažení i 8 free sample maps.