ADVANCED MIND MAPPING

Weblog dedicated to MindMapping. Belongs to the web-portal AKA MONITOR. - Tento weblog je v péči doc. Arnošta Katolického (doc.aka@akamonitor.cz). Informuje o vybraných zdrojích na webu, v časopisech a knihách, týkajících se myšlenkových map a jejich využití v praxi. Služba je součástí portálu AKA MONITOR www.akamonitor.cz. Využijte službu RSS k snadnějšímu sledování aktualizace obsahu. Jazyk: český a anglický. Language: czech and english.

Moje fotka
Jméno:
Místo: Plzeň, Czechia

Internetový publicista provozující AKA-MONITOR ISSN 1804-042X www.akamonitor.cz,.

2.7.11

MindGenius 4 Business - slideshow review

Yesterday I installed the full version of a very interesting program MindGenius 4 Business. I recommend you to look at the website of the manufacturer and vendor of the program www.mindgenius.com and if you have enought time, you can walk through the environment and the functions of the program MindGenius with the help of my slideshowhttp://www.akamonitor.cz/MM/mindgenius/. The file is large, please, be patient at the start.
Soubor slideshow je velký, prosím, buďte trpěliví při spuštění programu