ADVANCED MIND MAPPING

Weblog dedicated to MindMapping. Belongs to the web-portal AKA MONITOR. - Tento weblog je v péči doc. Arnošta Katolického (doc.aka@akamonitor.cz). Informuje o vybraných zdrojích na webu, v časopisech a knihách, týkajících se myšlenkových map a jejich využití v praxi. Služba je součástí portálu AKA MONITOR www.akamonitor.cz. Využijte službu RSS k snadnějšímu sledování aktualizace obsahu. Jazyk: český a anglický. Language: czech and english.

Moje fotka
Jméno:
Místo: Plzeň, Czechia

Internetový publicista provozující AKA-MONITOR ISSN 1804-042X www.akamonitor.cz,.

15.7.11

MindDecider Personal - two concepts in one analytical product

Několikrát jsem uvedl, že tvorba a užití myšlenkových map už není pouze záležitostí specializovaných programů typu iMindMap, NovaMind, Personal Brain atd. Softwarová podpora tvorby myšlenkových map se stále častěji stává součástí softwarových systémů. Jedním z špičkových programů, zahrnující tuto podporu je MindDesigner, nástroj podporující proces rozhodování, projektový management a právě mind-mapping.
Podařilo se mi získat verzi Personal, kterou vám přiblížím v samostatné recenzi ( verze professional se liší tím, že podporuje výrazněji týmovou práci ). Uvádím odkaz na stránky produktu a stručnou charakteristiku programu v angličtině. 
"Effective decision making software for everyday planning and task management. Simple and intuitive interface, easy work and high usability. MindDecider is based on two powerful concepts. The first concept is mind maps with their world-renowned efficiency. The second concept is multiple criteria analysis (MCDA) which is widely used in decision support systems. These two concepts were efficiently combined and intertwined into one analytical product to make your work highly productive and well-organized.
MindDecider facilitates creative approaches and at the same time employs precision of mathematics and logic. This is the first decision making software to offer this powerful combination. Creativity plus logic gives powerful keys to success.
MindDecider has been implemented in many different spheres of human activity - tasks management, investment planning, resource management and ERP, innovation management, SWOT/PEST analysis, banking, environment protection, public services, health care, education, etc. MindDecider decision making software is released in two versions - for commercial and personal use.
Adresa webových stránek produktu MindDecider je: www.minddecider.com.