ADVANCED MIND MAPPING

Weblog dedicated to MindMapping. Belongs to the web-portal AKA MONITOR. - Tento weblog je v péči doc. Arnošta Katolického (doc.aka@akamonitor.cz). Informuje o vybraných zdrojích na webu, v časopisech a knihách, týkajících se myšlenkových map a jejich využití v praxi. Služba je součástí portálu AKA MONITOR www.akamonitor.cz. Využijte službu RSS k snadnějšímu sledování aktualizace obsahu. Jazyk: český a anglický. Language: czech and english.

Moje fotka
Jméno:
Místo: Plzeň, Czechia

Internetový publicista provozující AKA-MONITOR ISSN 1804-042X www.akamonitor.cz,.

3.7.11

Mind Mapping software dokáže více než si myslíte

Řada lidí nemůže přijít stále ještě myšlenkovým mapám na chuť. Jednou z příčin bude bezesporu skutečnost, že většina myšlenkových map je nám prezentována staticky, jako diagram na papíře, v PDF souboru nebo na webové stránce. Vidíme strukturu mapy, vazby mezi prvky mapy ( většinou v rámci jedné větve ), různé vybarvení prvků a spojnic, více či méně obrázků. Pokud nejsme tvůrci mapy, nebo pokud si mapu nenatáhneme do počítačového programu, vše je většinou hotové, statické. I statická myšlenková mapa může být velmi užitečná a inspirativní. Obsahuje souhrn poznatků, prezentovaných způsobem, který vyhovuje našemu myšlení, práci našeho mozku. V podmínkách současného vývoje mind-mapping softwaru můžeme od myšlenkových map chtít mnohem více. Myšlenková mapa se může stát centrální částí jednoduchého informačního systému. Může obsahovat dynamické odkazy na nejrůznější zdroje dostupné na našem PC nebo i na internetu. Může komunikovat s poštovním klientem, s databázemi, s PowerPointem, Excelem, atd. Jsem si jist, že i bez velké znalosti angličtiny, bude pro vás přínosem spustit si následující video, které uvolnil k volnému použití známý autor obsahu serveru mindmappingsoftwareblog.com Chuck Frey
Prohlížení videa potrvá asi 11 minut