ADVANCED MIND MAPPING

Weblog dedicated to MindMapping. Belongs to the web-portal AKA MONITOR. - Tento weblog je v péči doc. Arnošta Katolického (doc.aka@akamonitor.cz). Informuje o vybraných zdrojích na webu, v časopisech a knihách, týkajících se myšlenkových map a jejich využití v praxi. Služba je součástí portálu AKA MONITOR www.akamonitor.cz. Využijte službu RSS k snadnějšímu sledování aktualizace obsahu. Jazyk: český a anglický. Language: czech and english.

Moje fotka
Jméno:
Místo: Plzeň, Czechia

Internetový publicista provozující AKA-MONITOR ISSN 1804-042X www.akamonitor.cz,.

24.7.11

Mind Mapping on the James Cook University

Výše zmíněná univerzita nabízí studentům základní znalosti o mind-mappingu přímo na stránkách univerzitního portálu. Dozví se tam:
- Introduction
- How to do a Mind Map
- Essay Preparation 
- Sample Essay Mind Map 
- Summarising Readings
- Sample Reading Mind Map  
- Lectures, Seminars, Workshops and Tutorials
- Sample Lecture Mind Map 
- Other Links 
The video shows Tony Buzan describing the power of mind mapping.
Více na adrese: http://www.jcu.edu.au/tldinfo/learningskills/mindmap/