ADVANCED MIND MAPPING

Weblog dedicated to MindMapping. Belongs to the web-portal AKA MONITOR. - Tento weblog je v péči doc. Arnošta Katolického (doc.aka@akamonitor.cz). Informuje o vybraných zdrojích na webu, v časopisech a knihách, týkajících se myšlenkových map a jejich využití v praxi. Služba je součástí portálu AKA MONITOR www.akamonitor.cz. Využijte službu RSS k snadnějšímu sledování aktualizace obsahu. Jazyk: český a anglický. Language: czech and english.

Moje fotka
Jméno:
Místo: Plzeň, Czechia

Internetový publicista provozující AKA-MONITOR ISSN 1804-042X www.akamonitor.cz,.

9.7.11

Microsoft VISIO Premium 2010 a myšlenkové mapy

Creating mind maps in MS Visio Premium 2010
Pořídil jsem si MS VISIO Premium 2010. Vzhledem k popularitě Buzanovy verze myšlenkových map jsem očekával, že půjde o jednu z centrálních částí zatím nejnovější verze MS VISIO.  Zvolil jsem v MENU NEW a čekal jsem, že první, co mi bude nabídnuto, bude šablona právě pro myšlenkovou mapu. Všechno bylo trochu jinak - pochopitelně, vzhledem k šíři záběru v nabídce diagramů pro různé oblasti lidské činnosti.
Kategorie nabízených šablon ve VISIO Premium 2010 jsou:

- Business
- Engineering
- Flowchart
- General
- Maps and Floor Plans.
V kategorii Business jsed našel podkategorie:
- Fault Tree Analysis
- Brainstorming diagrams
- Charts and Graphs
- ITIL Diagram
- Marketing Charts and Diagrams
- Organization Chart
- Pivot Diagram
- Six Sigma Diagram
- TQM Diagram
- Value Stream Map.
Prohlédl jsem všechny a moje volba nakonec padla na : 
Business - Brainstorning diagrams.
A jak to tedy vypadá s podporou tvorby myšlenkových map?
Nabídka funkcí pro tvorbu MM je podstatně chudší, než ve specializovaných programech, rozhodující funkce jsou však kvalitně zastoupeny a uživatelské prostředí je příjemné.
Překvapivě bohatá je nabídka formátů pro funkci SAVE AS. Takže, suma sumárum, VISIO Premium potřeby tvorby myšlenkových map pokrývá, s tímn, že chudší nabídka funkcí je vyvážena gigantickým zázemím tvorby diagramů dalšíchOstatně - řada specializovaných MM programů nabízí v rámci operace VIEW variantní zobrazení ( organizační a pod. ), které jsou ve VISIO podporovány nesrovnatelně lépe, než jakých můžeme dosáhnout v řadě specializovaných programů v rámci konverze klasické myšlenkové mapy do jiných zobrazení.
Ostatně - podívejte se na krátkou slideshow na adrese:
http://www.akamonitor.cz/mm-visio/