ADVANCED MIND MAPPING

Weblog dedicated to MindMapping. Belongs to the web-portal AKA MONITOR. - Tento weblog je v péči doc. Arnošta Katolického (doc.aka@akamonitor.cz). Informuje o vybraných zdrojích na webu, v časopisech a knihách, týkajících se myšlenkových map a jejich využití v praxi. Služba je součástí portálu AKA MONITOR www.akamonitor.cz. Využijte službu RSS k snadnějšímu sledování aktualizace obsahu. Jazyk: český a anglický. Language: czech and english.

Moje fotka
Jméno:
Místo: Plzeň, Czechia

Internetový publicista provozující AKA-MONITOR ISSN 1804-042X www.akamonitor.cz,.

2.7.11

List of MM sw products, which are monitored in this weblog:

Seznam sw produktů, monitorovaných v tomto weblogu. List of sw products, which are monitored in this weblog ( 7/11 ):
- Microsoft Visio - LINK
- iMindMap5 - LINK
- MindView 4 - LINK
- Personal Brain 6 - LINK
- Nova Mind 5 - LINK
- MindGenius 4 - LINK
- Visual Mind 11 ( & vm11server) - LINK
- XMind Pro - LINK
- MindMeister - LINK
- astah Professional - LINK
- Mindomo . LINK
- TopicScape - LINK
- DropMind - LINK

- MindMapper - LINK 
- comapping - LINK
- Mind42 - LINK
- FreeMind - LINK
- Thoughtograph - LINK

This project is open for more products.
Ask for conditions at doc.aka(@)akamonitor.cz