ADVANCED MIND MAPPING

Weblog dedicated to MindMapping. Belongs to the web-portal AKA MONITOR. - Tento weblog je v péči doc. Arnošta Katolického (doc.aka@akamonitor.cz). Informuje o vybraných zdrojích na webu, v časopisech a knihách, týkajících se myšlenkových map a jejich využití v praxi. Služba je součástí portálu AKA MONITOR www.akamonitor.cz. Využijte službu RSS k snadnějšímu sledování aktualizace obsahu. Jazyk: český a anglický. Language: czech and english.

Moje fotka
Jméno:
Místo: Plzeň, Czechia

Internetový publicista provozující AKA-MONITOR ISSN 1804-042X www.akamonitor.cz,.

18.7.11

Komunikace mind-mapping softwaru

Exchanging mind maps between software - the go-to place for reference.
Každý uživatel mind-mapping softwaru se může setkat s problémem jak otevřít myšlenkovou mapu nebo datový či obrazový soubor pořízené v prostředí jiného programu. Špičkový mind-mapping software je vybaven celou škálou formátů pro export a import map. Žádný z nich neprokrývá všechny. Proto se nám může dobře hodit obsah speciální webové stránky na serveru mind-mapping.org
Cituji úvodní odstavec informativní stránky:
"This diagram is the guide to all the entries in Vic's collection of information about how mind mapping software can communicate. Some packages have a built-in capability to import and export to other types of mind mapping software. Some can only be made to talk to other software if someone decides to make an XSLT or other translation enabler. Many software authors have kindly provided information about the format of their mind map or interchange files to facilitate this."
Najdete na TÉTO adrese.
(http://www.mind-mapping.org/interoperability-of-mind-mapping-software/)