ADVANCED MIND MAPPING

Weblog dedicated to MindMapping. Belongs to the web-portal AKA MONITOR. - Tento weblog je v péči doc. Arnošta Katolického (doc.aka@akamonitor.cz). Informuje o vybraných zdrojích na webu, v časopisech a knihách, týkajících se myšlenkových map a jejich využití v praxi. Služba je součástí portálu AKA MONITOR www.akamonitor.cz. Využijte službu RSS k snadnějšímu sledování aktualizace obsahu. Jazyk: český a anglický. Language: czech and english.

Moje fotka
Jméno:
Místo: Plzeň, Czechia

Internetový publicista provozující AKA-MONITOR ISSN 1804-042X www.akamonitor.cz,.

9.7.11

Keys to SMART Goal Setting

(Posted on May 13, 2008 in: IQ Matrix Maps, Life Success)
Na stránkách IQ matrix jsem objevil zajímavý článek na velmi důležité téma: principy chytré definice cílů myšlenkových map. Na tomtéž portále, jako je tento článek, najdete řadu dalších zajímavých úvah, týkajících se tvorby a užití myšlenkových map.
Prezentovaná myšlenková mapa se mi sice vůbec nelíbí ( nepřehledná, malo kontrastní písmo na tmavém pozadí, atd.) ale článek je obsáhlý, podrobný a inspirativní.
Vše sami uvidíte na adrese
http://blog.iqmatrix.com/mind-map/smart-goal-setting-mind-map