ADVANCED MIND MAPPING

Weblog dedicated to MindMapping. Belongs to the web-portal AKA MONITOR. - Tento weblog je v péči doc. Arnošta Katolického (doc.aka@akamonitor.cz). Informuje o vybraných zdrojích na webu, v časopisech a knihách, týkajících se myšlenkových map a jejich využití v praxi. Služba je součástí portálu AKA MONITOR www.akamonitor.cz. Využijte službu RSS k snadnějšímu sledování aktualizace obsahu. Jazyk: český a anglický. Language: czech and english.

Moje fotka
Jméno:
Místo: Plzeň, Czechia

Internetový publicista provozující AKA-MONITOR ISSN 1804-042X www.akamonitor.cz,.

22.7.11

i2brain - Visual Information Manager

Jedním z méně známých softwarových nástrojů pro tvorbu a užití myšlenkových map, je "i2brain". Na dále uvedené adrese jsem vystavil krátkou slideshow, prezentující jeho prostředí a funkce. Adresa je: http://www.akamonitor.cz/MM/i2brain