ADVANCED MIND MAPPING

Weblog dedicated to MindMapping. Belongs to the web-portal AKA MONITOR. - Tento weblog je v péči doc. Arnošta Katolického (doc.aka@akamonitor.cz). Informuje o vybraných zdrojích na webu, v časopisech a knihách, týkajících se myšlenkových map a jejich využití v praxi. Služba je součástí portálu AKA MONITOR www.akamonitor.cz. Využijte službu RSS k snadnějšímu sledování aktualizace obsahu. Jazyk: český a anglický. Language: czech and english.

Moje fotka
Jméno:
Místo: Plzeň, Czechia

Internetový publicista provozující AKA-MONITOR ISSN 1804-042X www.akamonitor.cz,.

20.7.11

i2Brain a SpiderScribe.net

Kromě dobře známých produktů a služeb, podporujících tvorbu a užití myšlenkových map, lze na webu najít i méně známé a při tom zajímavé nástroje. V levém sloupci tohoto weblogu najdete loga s odkazy na stránky dvou nově zařazených nástrojů: i2Brain a on-line služba SpiderScribe.net. Oběma  v blízké době rovněž věnuji  svoji pozornost v tomto weblogu.