ADVANCED MIND MAPPING

Weblog dedicated to MindMapping. Belongs to the web-portal AKA MONITOR. - Tento weblog je v péči doc. Arnošta Katolického (doc.aka@akamonitor.cz). Informuje o vybraných zdrojích na webu, v časopisech a knihách, týkajících se myšlenkových map a jejich využití v praxi. Služba je součástí portálu AKA MONITOR www.akamonitor.cz. Využijte službu RSS k snadnějšímu sledování aktualizace obsahu. Jazyk: český a anglický. Language: czech and english.

Moje fotka
Jméno:
Místo: Plzeň, Czechia

Internetový publicista provozující AKA-MONITOR ISSN 1804-042X www.akamonitor.cz,.

3.7.11

FreeMind - ukázka prostředí a funkce programu

FreeMind - detailed slideshow presenting environment and functions of the program.
FreeMind je softwarový nástroj jednoduchý pro obsluhu, ale bohatý na funkce. Slouží pro tvorbu myšlenkových map, Je napsán v jazyce JAVA a poskytován je zdarma. Na tvorbě programu FreeMind se podílala řada autorů, především:  
Jörg Müller, Daniel Polansky, Petr Novak, Christian Foltin, Dimitry PolivaevAutoři považují za svůj úspěch to, že se jim podařilo vytvořit program, který údajně v řadě parametrů předčí známý komerční program MindManager. Export do formátu a import z formátu programu FreeMind nabízí řada dalších produktů.
Pro usnadnění představy o prostředí a funkcích programu jsem sestavil a zpřístupnil prezentaci ve formátu detailní slideshow. Při charakteristice programu byl použit text ze stránky programu na TÉTO adrese. Moji slideshow najdete na adresehttp://www.akamonitor.cz/MM/freemind/