ADVANCED MIND MAPPING

Weblog dedicated to MindMapping. Belongs to the web-portal AKA MONITOR. - Tento weblog je v péči doc. Arnošta Katolického (doc.aka@akamonitor.cz). Informuje o vybraných zdrojích na webu, v časopisech a knihách, týkajících se myšlenkových map a jejich využití v praxi. Služba je součástí portálu AKA MONITOR www.akamonitor.cz. Využijte službu RSS k snadnějšímu sledování aktualizace obsahu. Jazyk: český a anglický. Language: czech and english.

Moje fotka
Jméno:
Místo: Plzeň, Czechia

Internetový publicista provozující AKA-MONITOR ISSN 1804-042X www.akamonitor.cz,.

25.7.11

Featured Mind Map from the NovaMind Gallery

Vincent Willem van Gogh, který žil v letech 1853 – 1890 je dobře znám každému vzdělanému člověku. Proto se nelze divit tomu, že jeho život a dílo se staly objektem pro tvorbu myšlenkové mapy. Ukázku graficky dobře vybavené a při tom velmi přehledné myšlenkové mapy nabízí portál ws produktu NovaMind http://www.novamind.com/.
Mapa je uvedena tímto textem:
Document Description
This Mind Map summarizes the life of artist Van Gogh, the research material was aquired from a number of websites. Relevant information was extracted and categorized. Building the Mind Map while researching the topic helped to categorize the information appropriately and avoid duplication.
Ke stažení se tato mapa nabízí na adrese:
http://www.novamind.com/gallery/summarizing-information-3/