ADVANCED MIND MAPPING

Weblog dedicated to MindMapping. Belongs to the web-portal AKA MONITOR. - Tento weblog je v péči doc. Arnošta Katolického (doc.aka@akamonitor.cz). Informuje o vybraných zdrojích na webu, v časopisech a knihách, týkajících se myšlenkových map a jejich využití v praxi. Služba je součástí portálu AKA MONITOR www.akamonitor.cz. Využijte službu RSS k snadnějšímu sledování aktualizace obsahu. Jazyk: český a anglický. Language: czech and english.

Moje fotka
Jméno:
Místo: Plzeň, Czechia

Internetový publicista provozující AKA-MONITOR ISSN 1804-042X www.akamonitor.cz,.

27.7.11

EDISTORM - realtime brainstorming

Zda se, že - pomalu ale jistě - tento weblog pokrývá skoro všechny produkty a služby podporující tvorbu a užití myšlenkových map. Rozhlédl  jsem se ještě jednou po on-line službách a našel jsem webovou službu, která se sice (co do formy) liší od klasických MM, jelikož však podporuje brainstorming a to velmi svérázně, rozhodl jsem se EDISTORM přiblížit alespoň několika slovy ( cituji v angličtině ): 
"What is Edistorm?
Edistorm is an interesting way to brainstorm online. Edistorm takes the metaphor of stickies on a boardroom wall and brings it online allowing an unlimited number of people to brainstorm in real time from wherever they are!
Features
- Realtime Brainstorming - When you add or move an idea in a brainstorm all other users can see the actions live and in real time!
- Vote on the best ideas. Each user gets 10 'dots' to vote on ideas. It's called dotmocracy!
- Ideabots automatically brainstorm with you to come up with new ideas!"
Pokud se mi podaří získat plnou licenci, věnuji Edistormu svoji slideshow.