ADVANCED MIND MAPPING

Weblog dedicated to MindMapping. Belongs to the web-portal AKA MONITOR. - Tento weblog je v péči doc. Arnošta Katolického (doc.aka@akamonitor.cz). Informuje o vybraných zdrojích na webu, v časopisech a knihách, týkajících se myšlenkových map a jejich využití v praxi. Služba je součástí portálu AKA MONITOR www.akamonitor.cz. Využijte službu RSS k snadnějšímu sledování aktualizace obsahu. Jazyk: český a anglický. Language: czech and english.

Moje fotka
Jméno:
Místo: Plzeň, Czechia

Internetový publicista provozující AKA-MONITOR ISSN 1804-042X www.akamonitor.cz,.

12.7.11

DropMind - MM software - slideshow-review

Na adrese dole uvedené adrese jsem vystavil podrobnou slideshow, prezentující prostředí a funkce programu DropMind.
Program DropMind představuje plnohodnotnou a při tom levnou alternativu k některým drahým programům pro podporu tvorby a užití myšlenkových map.
Dodavatel nabízí jako samostatný produkt i "WEB DropMind".
Adresa slideshow: 
http://www.akamonitor.cz/MM/dropmind