ADVANCED MIND MAPPING

Weblog dedicated to MindMapping. Belongs to the web-portal AKA MONITOR. - Tento weblog je v péči doc. Arnošta Katolického (doc.aka@akamonitor.cz). Informuje o vybraných zdrojích na webu, v časopisech a knihách, týkajících se myšlenkových map a jejich využití v praxi. Služba je součástí portálu AKA MONITOR www.akamonitor.cz. Využijte službu RSS k snadnějšímu sledování aktualizace obsahu. Jazyk: český a anglický. Language: czech and english.

Moje fotka
Jméno:
Místo: Plzeň, Czechia

Internetový publicista provozující AKA-MONITOR ISSN 1804-042X www.akamonitor.cz,.

28.7.11

ConceptDraw OFFICE 2 ( 1. část )

V několika dalších zprávách se budu věnovat pozoruhodnému produktu, zajímavému především tím, že v sobě integruje tři nástroje: mind-mapping sw, sw podporující projektový management a bohatě vybavený grafický editor. Všechny tři produkty spojuje do jednoho celku nástroj "ConceptDraw Solution Park".
Jak charakterizují ConceptDraw Office 2 materiály firmy CS-Odessa:
ConceptDraw OFFICE 2 is an
integrated set of visualization products and document exchange technologies. ConceptDraw OFFICE consists of a diagramming platform, a mind mapping, and a project management tool. These tools are essential to generate business diagrams, mind maps, project plans, dashboards, presentations, schematics, and any other business visualizations. These tools have access to an online service, ConceptDraw Solution Park that will deliver additional product extensions in the future. This is a time saving assistant for generating your business documents and presentations.
- Knowledge workers require automation to manage their activities. ConceptDraw OFFICE provides a set of tools that meet this requirement. ConceptDraw MINDMAP identifies and structures ideas and generates final documents and presentations. Use ConceptDraw PROJECT to assign tasks and report completeness of multiple projects. Use ConceptDraw PRO to build technical schemes and diagrams for documentation and also to create status dashboards. All these products provide a tool set for professionals in your organization.
- ConceptDraw OFFICE 2 contains three well-integrated products that assist in any workflow task. ConceptDraw MINDMAP is an excellent tool for planning, brainstorming, and building processes. ConceptDraw PROJECT excels at planning projects, from simple to complex. ConceptDraw PROis a powerful diagramming tool. All these products help communication process of project status, situational conditions, and visual representation of data.
- New to ConceptDraw OFFICE is the addition of the ConceptDraw Solution Browser. the ConceptDraw Solution Browser lets you navigate through additional product extensions, delivers help information, manages all updates, and gives you access to additional downloads and installs from ConceptDraw Solution Park.
- These PM solutions help you work with mind maps, Gantt charts, Pert charts, presentations, to-do lists, schematics, dashboards, management reports, budget status, meeting agendas, resource usage tables, and many other metrics with a single click to save you time.
- ConceptDraw MINDMAP is a product that creates documents and presentations automatically from mind maps. You can present and explain your ideas to any audience or have discussions with your team using the extended features for inputting data into a mind map.
- ConceptDraw PROJECT is a full-featured project management solution that keeps you on top of your data through its project dashboards. Project dashboards display all of your key performance indicators on one screen so you can take instant action whenever necessary.
- ConceptDraw PRO is a full-featured diagramming platform which lets you display, communicate, and deliver dynamic documents and presentations.
- When using a mind map there are three broad classifications of the type of activities on is working on. These three classifications are brainstorming, analysis and presentation. For each stage, individuals have requirements for what the map must look like.
- The measurement of knowledge in your project is a strategic advantage to your organization because it gives you insight into short and long term readiness and identifies the trouble areas that must be resolved. the knowledge-readiness indicator supports any project methodology and gives better insight to the project managers.
- There are two indicators that are displayed together to give important project readiness details. the first indicator provides the ratio of unspecified tasks to specified tasks as a visual ratio that shows the relative readiness of any phase of the project. the second key performance indicator is a go or, no go representation of task-readiness and it indicates tasks that have a critically low number of specification documents and tasks that have adequate specification documents associated with tasks

Ucelené pojednání ( v angličtině ) na 15-ti stranách najdete v PDF souboru, který je ke stažení na TÉTO adrese.
( Zdroj: materiály firmy CS-Odessa ).