ADVANCED MIND MAPPING

Weblog dedicated to MindMapping. Belongs to the web-portal AKA MONITOR. - Tento weblog je v péči doc. Arnošta Katolického (doc.aka@akamonitor.cz). Informuje o vybraných zdrojích na webu, v časopisech a knihách, týkajících se myšlenkových map a jejich využití v praxi. Služba je součástí portálu AKA MONITOR www.akamonitor.cz. Využijte službu RSS k snadnějšímu sledování aktualizace obsahu. Jazyk: český a anglický. Language: czech and english.

Moje fotka
Jméno:
Místo: Plzeň, Czechia

Internetový publicista provozující AKA-MONITOR ISSN 1804-042X www.akamonitor.cz,.

13.7.11

Adresář a vyhledávač zdrojů - Mind Mapping Search

MindMapSearch.org
Hledáte občas zdroj - článek, webobou službu, produkt - týkající se myšlenkových map? Můžete se spolehnout na dobře udržovanou databázi, členěnou podle kategorií s vyhledávací funkcí.
Do databáze jsou zařazeny jednak zdroje, které se přímo týkají mind-mappingu, jednak zdroje, které nejsou přímo orientovány na mind-mapping, ale mohou přinést práci v oblasti mind-mappingu určitý užitek.
About MindMapSearch:

"There are two types of site included in this list: Sites that are mainly about mind mapping; and sites that have some valuable items on mind mapping, but are not primarily about this topic.
The sites are divided into categories, like productivity, education, information management and mindmappers' blogs. You can see all entries under a category by clicking it in the right hand column. Sites may appear in more than one category."
Více o MindMapSearch.org
http://www.mindmapsearch.org/index.php?id=About-this-site
Adresa home page:
http://www.mindmapsearch.org/