ADVANCED MIND MAPPING

Weblog dedicated to MindMapping. Belongs to the web-portal AKA MONITOR. - Tento weblog je v péči doc. Arnošta Katolického (doc.aka@akamonitor.cz). Informuje o vybraných zdrojích na webu, v časopisech a knihách, týkajících se myšlenkových map a jejich využití v praxi. Služba je součástí portálu AKA MONITOR www.akamonitor.cz. Využijte službu RSS k snadnějšímu sledování aktualizace obsahu. Jazyk: český a anglický. Language: czech and english.

Moje fotka
Jméno:
Místo: Plzeň, Czechia

Internetový publicista provozující AKA-MONITOR ISSN 1804-042X www.akamonitor.cz,.

31.7.11

Projekt Google Plus - myšlenková mapa

Nepodařilo se Vám získat pozvánku k účasti ve zkušebním provozu nového projektu Google, kterým chce nabídnout alternativu k Facebooku? Určitě to budete zkoušet dál, ale pokud jste hodně zvědaví a zatím sš vám to nedaří, využijte možnost nahlédnout do systému projektu - jak jinak, než pomocí myšlenkové mapy. 
Informace o této mapě jsem našel na TÉTO adrese.
Odtud se můžete dostat přímo na mapu na portálu on-line služby mindmeister.com.
A jak jsem se o ní dozvěděl? Využívám informační službu Alltop. Psal jsem o ní v jědné z minulých zpráv v tomto weblogu a v levém sloupci tohoto weblogu najdete živý odkaz na tuto službu.

3 Step Process for Effective Communication

Pozoruhodný článek, doprovázený speciální myšlenkovou mapou!Chance Brown se inspiroval obsahem knihy Connie Diekena "Talk less, say more" a myšlenky, související s komunikací při práci s myšlenkovými mapami vyjádřil formou myšlenkové mapy, shrnující související poznatky. Na existenci mapy, která byla v plném znění publikována na stránkách portálu biggerplate.com, upozornil v krátkém textu, doprovázeném jednoduchou mapou, shrnující poznatky, autor blogu http://mindmapblog.com/.
3 kroky v komunikaci MM jsou:

- Connect: Managing Attention
- Convey ( sdělit ): Managing Information
- Convince ( přesvědčit ): Managing Action 
Stručná shrnující mapa autora blogu "The Mindmap Blog" je na TÉTO adrese.
Celý článek je na TÉTO adrese
Mapu Chance Browna si v plném znění ( pro MindManager viewer) můžete stáhnout nebo prohlédnout na TÉTO  adrese.
Pro toho, kdo nemá možnost instalovat MindManager Viewer, jsem její obsah přiblížil ve formě slideshow na TÉTO adrese. Mapu vytvořil Chance Brown a stažena byla z www.biggerplate.com.

30.7.11

How to use mind mapping software to manage your blog

Published 28.7.2011 by Chuck Frey in his mindmappingsoftwareblog.
Chuck Frey created a simple map ( based on Darren Rowse article ), that presents a representative sampling of uses, designed to expand our horizons on what’s possible.
Článek i s mapou najdete na TÉTO adrese.

28.7.11

ConceptDraw Mind Map 7 - Mind Mapping 2.0

Slideshow, pořízenou při první procházce po programu ConceptDraw MindMap 7,  jsem vystavil na adrese: http://www.akamonitor.cz/MM/cdmm7/
Posláním této slideshow, je přiblížit prostředí programu a nabídku obecných i specifických funkcí programu. ConceptFraw MindMap je součástí integrovaného balíku ConceptDraw Office 2, nabízeného  ukrajinskou firmou CS-Odessa.  V jedné z následujících  zpráv v tomto weblogu se budu věnovat bohaté nabídce input a export funkcím programu, které plně podporují požadavky Mind Mapping 2.0.  

Intelligent topics in Mind Mapping 2.0


Mind Mapping 2.0 makes Sharing Knowledge Simple and Introduces Intelligent Topics.

A) Mind mapping 1.0 and 2.0 – what is mind mapping 2.0?
In the Mind Mapping 1.0 form - focused on personal use — maps are handwritten on paper, integrating color, images, and limited text. Authors use 1.0 mind maps to produce outlines for a speech or to remember a complex set of ideas. In Mind Mapping 1.0 the sharing map content is difficult because of ineffective output capabilities, low rates of mapping adoption, and because of difficulties of understanding what an author wanted to communicate. Getting anyone other than the author to understand the meaning of the map was often quite difficult.

Starting in the 1990’s, newly developed mind mapping software changed the use of mind maps considerably — now individuals could share their maps easily, store them, and update them. the great hope was that mapping would become an effective medium for supporting collaborative decision-making processes, business planning, or project management, as the mind mapping software held out the promise that teams of people would be able to collaborate in these processes. Mind mapping software appeared to change what was a one-to-one communication channel that developed during the pen and paper era of mind mapping and had become a one-to-many path, with the author channeling collective wisdom into the map. It became easy for the author of a map to share content with many people by placing the maps on network drives or emailing them.

Mind Mapping 2.0 brings Many-to-Many-Communication.
Mind Mapping 2.0 is based on three attributes, which are used together:
1 - Multiple Outputs - Mind Mapping 2.0 delivers on the promise to easily share information using different outputs. Exporting content with the click of a button works the way it’s supposed to, without the hassle of custom programming, tweaking templates, and spending hours reformatting content. Technology solutions for specific tasks are readily available without waiting for a product upgrade or new release.
2 - Variety of Inputs - Mind Mapping 2.0 makes it simple to input information from many data sources —  a map’s value is no longer dependent solely on its author. Instead, you can bring in data from email, Google search results, Microsoft Word, Excel, and Power Point, or other sources. The mind map becomes the pivot point from organization knowledge, to value-added analysis; from the map’s author, to sharing that knowledge appropriately with teams.
3 - Intelligent Topics - structures data to support domain-specific activities using intelligent topics to structure data for specific business processes.

Mind Mapping 2.0 takes fundamental steps to overcome the limits of Mind Mapping 1.0. 2.0 maps make it simple to customize communicating information from maps in ways that are appropriate for the audience or business activity. Version 2.0 maps can be converted with a click of a button to share content with their intended audiences as slide shows, reports, presentations, documentation, or as decision-making trees.

B) Problem of improving the transfer of knowledge

Even with the introduction of software to construct mind maps, the limits of mind mapping remain stuck in Mind Mapping 1.0 today unless it can solve the problem of improving the transfer of knowledge from a map’s author to its intended audience. Mind map effectiveness in supporting business processes remains limited as well.  Far-too-often, though, the promise and initial successes are frustrated by some of the same issues that limit paper-based mind maps. The biggest challenge to overcome was that a mind map was still dependent on its author to communicate its meaning. While the map can make sense to a team when it was being developed, members often cannot recreate its logic for themselves afterwards. Team members who miss a meeting are left even more mystified. Even avid mind mappers often struggle to understand maps created by others, if the author isn’t present to explain its meaning.

C) Intelligent topics

Mind Mapping 2.0 delivers on the promise to build domain knowledge into maps through the use of intelligent topics. a topic is no longer just a formatted object with the meaning you assign to it. Intelligent topics create information hierarchies that are domain specific. For instance, topics used for project management understand the different data associated with tasks, milestones, and project phases. You don’t have to build that knowledge into the map — the map is ready to support you in your business process.

D) ConceptDraw MindMap 7 and  Mind Mappoing 2.0
ConceptDraw MINDMAP 7 brings
MINDMAPPING 2.0 - Many-to-Many Communication
ConceptDraw Mindmap 7
-
supports the creation of multiple outputs from a single map with one click, making it possible to choose the specific document type that is appropriate for an audience, situation, or task.
- supports many types of inputs, making it simple to organize and update information.
- structures data to support domain-specific activities using intelligent topics to structure data for specific business processes.
Together, these attributes in ConceptDraw MINDMAP 7 make it possible for a map to be a pivotal point in managing organizational knowledge. The multiple forms of input bring rich data into a map, enabling the map author to organize and share the content in a variety of outputs. Many people can contribute to the map content through the input process, and a map’s effectiveness is enhanced by the quality of this data. ConceptDraw MINDMAP 7 solves the fundamental limitations of Mind Mapping 1.0, making it easier to share new content and meaning across an organization.

Conclussion
Mind Mapping 2.0 represents a breakthrough in mind mapping. No longer is the value of its content limited by an audience’s ability to reconstruct the author’s intent. Mind mapping 2.0 enables quick and simple communication that’s needed right now for a specific audience or task. Mind mapping 2.0 draws on organizational knowledge to improve how data is shared with teams by enabling many different content inputs. And, finally, intelligent topics assist in structuring data in ways that support domain expertise.
People creating 2.0 maps don’t have to spend time massaging their content — instead they can chose their communication strategy in an instant based on what business activity they want to support.

ConceptDraw OFFICE 2 ( 1. část )

V několika dalších zprávách se budu věnovat pozoruhodnému produktu, zajímavému především tím, že v sobě integruje tři nástroje: mind-mapping sw, sw podporující projektový management a bohatě vybavený grafický editor. Všechny tři produkty spojuje do jednoho celku nástroj "ConceptDraw Solution Park".
Jak charakterizují ConceptDraw Office 2 materiály firmy CS-Odessa:
ConceptDraw OFFICE 2 is an
integrated set of visualization products and document exchange technologies. ConceptDraw OFFICE consists of a diagramming platform, a mind mapping, and a project management tool. These tools are essential to generate business diagrams, mind maps, project plans, dashboards, presentations, schematics, and any other business visualizations. These tools have access to an online service, ConceptDraw Solution Park that will deliver additional product extensions in the future. This is a time saving assistant for generating your business documents and presentations.
- Knowledge workers require automation to manage their activities. ConceptDraw OFFICE provides a set of tools that meet this requirement. ConceptDraw MINDMAP identifies and structures ideas and generates final documents and presentations. Use ConceptDraw PROJECT to assign tasks and report completeness of multiple projects. Use ConceptDraw PRO to build technical schemes and diagrams for documentation and also to create status dashboards. All these products provide a tool set for professionals in your organization.
- ConceptDraw OFFICE 2 contains three well-integrated products that assist in any workflow task. ConceptDraw MINDMAP is an excellent tool for planning, brainstorming, and building processes. ConceptDraw PROJECT excels at planning projects, from simple to complex. ConceptDraw PROis a powerful diagramming tool. All these products help communication process of project status, situational conditions, and visual representation of data.
- New to ConceptDraw OFFICE is the addition of the ConceptDraw Solution Browser. the ConceptDraw Solution Browser lets you navigate through additional product extensions, delivers help information, manages all updates, and gives you access to additional downloads and installs from ConceptDraw Solution Park.
- These PM solutions help you work with mind maps, Gantt charts, Pert charts, presentations, to-do lists, schematics, dashboards, management reports, budget status, meeting agendas, resource usage tables, and many other metrics with a single click to save you time.
- ConceptDraw MINDMAP is a product that creates documents and presentations automatically from mind maps. You can present and explain your ideas to any audience or have discussions with your team using the extended features for inputting data into a mind map.
- ConceptDraw PROJECT is a full-featured project management solution that keeps you on top of your data through its project dashboards. Project dashboards display all of your key performance indicators on one screen so you can take instant action whenever necessary.
- ConceptDraw PRO is a full-featured diagramming platform which lets you display, communicate, and deliver dynamic documents and presentations.
- When using a mind map there are three broad classifications of the type of activities on is working on. These three classifications are brainstorming, analysis and presentation. For each stage, individuals have requirements for what the map must look like.
- The measurement of knowledge in your project is a strategic advantage to your organization because it gives you insight into short and long term readiness and identifies the trouble areas that must be resolved. the knowledge-readiness indicator supports any project methodology and gives better insight to the project managers.
- There are two indicators that are displayed together to give important project readiness details. the first indicator provides the ratio of unspecified tasks to specified tasks as a visual ratio that shows the relative readiness of any phase of the project. the second key performance indicator is a go or, no go representation of task-readiness and it indicates tasks that have a critically low number of specification documents and tasks that have adequate specification documents associated with tasks

Ucelené pojednání ( v angličtině ) na 15-ti stranách najdete v PDF souboru, který je ke stažení na TÉTO adrese.
( Zdroj: materiály firmy CS-Odessa ).

27.7.11

EDISTORM - realtime brainstorming

Zda se, že - pomalu ale jistě - tento weblog pokrývá skoro všechny produkty a služby podporující tvorbu a užití myšlenkových map. Rozhlédl  jsem se ještě jednou po on-line službách a našel jsem webovou službu, která se sice (co do formy) liší od klasických MM, jelikož však podporuje brainstorming a to velmi svérázně, rozhodl jsem se EDISTORM přiblížit alespoň několika slovy ( cituji v angličtině ): 
"What is Edistorm?
Edistorm is an interesting way to brainstorm online. Edistorm takes the metaphor of stickies on a boardroom wall and brings it online allowing an unlimited number of people to brainstorm in real time from wherever they are!
Features
- Realtime Brainstorming - When you add or move an idea in a brainstorm all other users can see the actions live and in real time!
- Vote on the best ideas. Each user gets 10 'dots' to vote on ideas. It's called dotmocracy!
- Ideabots automatically brainstorm with you to come up with new ideas!"
Pokud se mi podaří získat plnou licenci, věnuji Edistormu svoji slideshow.

26.7.11

Mind Mapping Risk

dr.Andrew Makar vystavil na webu již v roce 2006 článek, který uvádí argumenty podporující uplatnění mind mappingu v oblasti identifikace a managementu rizika. Odstup pěti let nic nezměnil na platnosti jeho argumentů. Zde je jeden odstavec z jeho textu:  
"The iterative nature of the risk identification process makes it a perfect candidate for mind maps. Risk identification is a nonlinear process that often results in branching from one risk to the other. As one risk is identified, additional risks extend the original idea and generate new risks. Collecting and organizing these risks is difficult using a word processor; however, with mind maps a new risk is simply a new node that stems from another node."
Článek obsahuje tři schemata:
Figure 1: Brainstorm Project Risks
Figure 2: Categorize Project Risks
Figure 3: NGT Results
Autor uzavírá text slovy:
"Give it a try, and you may be mind mapping your way to more effective risk management. Project managers can learn more about the applications and benefits of mind mapping tools, including related resources, at The Mind Mapping Software Weblog: http://mindmapping.typepad.com."
Celý článek najdete na TÉTO adrese.

EMINEC MYmap

Od roku 2000 v němčině a od roku 2004 v angličtině. Program, který slibuje speciálně podporu knowledge managementu. Co o svém produktu říká firma EMINEC: 
"Use MYmap to brainstorm, organize and share ideas. The program supports you along the entire way from collecting ideas to structuring your thoughts and presenting them.
In a nutshell – 10 facts about eminec
- Eminec MYmap software for knowledge management
- Editions for enterprise, academic and home office use
- Free 45 day evaluation version
- Free viewer
- Free English-speaking support
- 100% based on XML for easy, powerful integration
- Over 10 years of experience — development started in 1998
- Available on the German market since 2000
- Also available in English since 2004
- Engineered in Germany
Brainstorm, organize and share ideas — from collecting ideas to structuring your thoughts and presenting them."
Můžete využít 45-ti denní trial a udělat si vlastní představu. Pokud produkt získám k recenzi, vystavím vlastní slideshow-review.

25.7.11

MindGenius and Brainstorming

MindGenius improves the effectiveness of personal and group brainstorming activities:
- Analyze and understand the information captured and move to action quicker than before.   

- Dedicated Brainstorming mode to quickly capture unstructured ideas
- Unique questioning methodology to help facilitate your sessions 
- Automatic categorization of ideas as they are captured
- Dynamic Filtering and sorting of ideas by category or question
- Automatically created category and question centric maps on exit from Brainstorming mode
Vice na adrese:
http://www.mindgenius.com/MindGenius-Uses/Brainstorming.aspx
kde najdete ke stažení i 8 free sample maps.

Better Support for BrainStormig

Není zatím k dispozici moc informací o nové verzi programu MindManager (2012), ale podle dostupných zdrojů, půjde o dosti významný pokrok v podpoře brainstormingu. Co o tom říká, většinou dobře informovaný mindmappingsoftwareblog.com:
"According to this announcement, MindManager 2012 will have an integrated brainstorming tool that will enable you to generate, evaluate and take action on your ideas..... In any case, brainstorming will be a welcome addition to MindManager 2012. It should help to transform what is already an excellent tool for capturing, distilling and organizing information into one that is also adept at generating new insights and ideas!"
Více na TÉTO adrese.

XMind - Use Scenarios

Bohatství možností využití myšlenkových map dobře charakterizuje přehled scénářů, tříděných podle kategorií uživatelů:
- Meeting organizers 
- Project Managers
- Teachers
- Department Members
- Team Managers
- Architects
- Designers
Jedná se celkem o 32 scénářů, které najdete na portálu sw produktu XMind na adrese:
http://www.xmind.net/case/

MindView - Educational Mind Mapping Software

Program MindView ve verzi 4 nabízí kvalitní export do formátu HTML.
Připravil jsem malou ukázku, která využívá MM Evolution:
- první odkaz zobrazí JPG soubor - screenshot okna MindView s mapou Evolution
www.akamonitor.cz/MM/Evolution-work.jpg
- druhý odkaz nabízí výsledek exportu stejné mapy do formátu PDF
www.akamonitor.cz/MM/evolution.pdf
- třetí odkaz nabízí výsledek exportu do formátu HTML
www.akamonitor.cz/MM/MVHtmlExport/
Pro zajímavost: html výstup sestává z 1300 souborů!
V originále je html export chrakterizován slovy:
"Export to HTML quickly and effectively, no programming required! Go through the Export Wizard or use the "One click" export option. Even the Timeline can be exported as HTML." 
Další vybrané MM najdete na adrese:
http://www.matchware.com/education/mindview.htm

Featured Mind Map from the NovaMind Gallery

Vincent Willem van Gogh, který žil v letech 1853 – 1890 je dobře znám každému vzdělanému člověku. Proto se nelze divit tomu, že jeho život a dílo se staly objektem pro tvorbu myšlenkové mapy. Ukázku graficky dobře vybavené a při tom velmi přehledné myšlenkové mapy nabízí portál ws produktu NovaMind http://www.novamind.com/.
Mapa je uvedena tímto textem:
Document Description
This Mind Map summarizes the life of artist Van Gogh, the research material was aquired from a number of websites. Relevant information was extracted and categorized. Building the Mind Map while researching the topic helped to categorize the information appropriately and avoid duplication.
Ke stažení se tato mapa nabízí na adrese:
http://www.novamind.com/gallery/summarizing-information-3/

Video Tutorials - iMindMap

Jeden z největších souborů video tutoriálů najdete na portálu ThinkBuzan.com. Prezentují jednotlivé funkce programu iMindMap a naznačují jak pracují. Tamtéž můžete využít i obecnější Getting Started video tutorial. Celou řadu poznatků obsažených v této sadě mohou i využít uživatelé jiných sw produktů pro získání představy o tom, co mind mapping software dokáže.
Cituji z úvodu sady video tutoriálů:
Introduction
We find that the best way to really get to grips with iMindMap is to view our detailed video tutorials. These are a great way to understand the range of different iMindMap features and see exactly how they work. Plus start using iMindMap fast and watch our Getting Started video tutorial which runs through all the basics in just a few minutes!
Sadu video tutoriálů najdete na adrese:
http://www.thinkbuzan.com/uk/support/tutorials

24.7.11

Alltop - Mind Mapping

Co nového na stránkách blogů věnovaných mind-mappingu sleduje portál Alltop. Alltop je speciální informační služba. Alltop svoje poslání charakterizuje takto:
"The purpose of Alltop is to help you answer the question, “What’s happening?” in “all the topics” that interest you. You may wonder how Alltop is different from a search engine. A search engine is good to answer a question like, “How many people live in China?” However, it has a much harder time answering the question, “What’s happening in China?” That’s the kind of question that we answer.
You can think of Alltop as the “online magazine rack” of the web. We’ve subscribed to thousands of sources to provide “aggregation without aggravation.” To be clear, Alltop pages are starting points—they are not destinations per se. Ultimately, our goal is to enhance your online reading by displaying stories from sources that you’re already visiting plus helping you discover sources that you didn’t know existed."
V sekci Mind mapping nabízí Alltop informace o obsahu následujících zdrojů:
- Most popular stories
- Mind mapping software blog
- The mindmap blog
- The mindjet blog
- The mind mapping.org blog
- Idea mapping
- Visual mapping
- IQ matrix blog
- Eric Blues blog
- Mind mapping inspiration
- Mindmeister blog
- Manage Life
- Roys Mind mapping blog
- Seavus Dropmind blog
- Mind Map Art
- Xmind
- Peace of mind
- Mindmapping everywhere
- Assistive technology
- Novamind connect
- Visualmapper
- Mindomo Blog
- Concise Learning Blog
- Applications mindmapper
Z každého zdroje nabízí po 5-ti článcích.
Najetím myši na řádek s odkazem zobrazí Alltop abstrakt, kliknutím na řádek se dostanete přímo na stránku s článkem.
Stránky portálu Alltop věnované MM najdete na adrese:
http://mind-mapping.alltop.com/

Mind Mapping on the James Cook University

Výše zmíněná univerzita nabízí studentům základní znalosti o mind-mappingu přímo na stránkách univerzitního portálu. Dozví se tam:
- Introduction
- How to do a Mind Map
- Essay Preparation 
- Sample Essay Mind Map 
- Summarising Readings
- Sample Reading Mind Map  
- Lectures, Seminars, Workshops and Tutorials
- Sample Lecture Mind Map 
- Other Links 
The video shows Tony Buzan describing the power of mind mapping.
Více na adrese: http://www.jcu.edu.au/tldinfo/learningskills/mindmap/

23.7.11

Mind Mapping For Lawyers

I právníci přišli na to, že myšlenkové mapy mohou být dobrým podpůrným nástrojem v jejich práci. Australský právník Mike Krsticevic pečuje o webobé stránky věnované uplatnění MM v této oblasti. Najdete je na adrese: 
http://www.mindmappingforlawyers.com
MindMappingForLawyers.com is a website created and maintained by Mike Krsticevic to capture and share his experiences using mind mapping in all aspects of law study, legal practice and other related areas. Mike is a full-time lawyer in Sydney, Australia and has been in legal practice now for over 10 years.

SciPlore MindMapping

http://www.akamonitor.cz/mm/sciplore
Na této adrese 
jsem vystavil slideshop pozoruhodného mind-mappingového programu, určeného speciálně na podporu práce výzkumných a vývojových pracovníků. Mind mapping integruje do celku společně  s "reference and pdf managementem". Program je plně kompatibilní na FreeMind a je zdarma. Cituji několik odstavců, které jsou v mé slideshow podrobněji rozvedeny v textu i v ukázkách.   
SciPlore MindMapping is the first mind mapping tool focusing on researchers’ needs by integrating mind mapping with reference and pdf management. SciPlore MindMapping offers all the features one would expect from a standard mind mapping software, plus the following special features for researchers:
- Adding Reference Keys Manually 
This feature allows assigning a reference key to a mind map’s node. This way, researchers can organize their ideas and reference to the origins.
- Adding Reference Keys (BibTeX) Automatically
If a file that is linked in the reference database is linked by a node in the mind map, SciPlore MindMapping automatically extracts the corresponding reference key from reference database and adds it to the mind map node. Currently, this feature only works with reference databases in BibTeX format.
- PDF Bookmark Import
SciPlore MindMapping offers the option to import bookmarks from a PDF. Each bookmark is imported as a node and each node is linked to the PDF. If the PDF is included in the user’s bibliographic database, the corresponding BibTeX key is also added.
- Monitoring Folders for new PDFs 
In SciPlore MindMapping you can specify a "monitoring node". This node then will list all PDF files you store in a certain folder on your hard drive: whenever you store a new PDF it is listed automatically in your mind map.
- Backup your mind maps 
If you want, SciPlore MindMapping makes a backup of your mind maps to our servers each time you save them in the software. That means, where ever you are, you can access all your mind maps online or in case of data loss you can restore your mind maps from our servers.
SciPlore MindMapping is based on FreeMind (0.9 RC7 Max) and 100% compatible to FreeMind. All mind maps created with SciPlore MindMapping can be opened and edited with FreeMind 0.9 and vice versa. SciPlore MindMapping is 100% free and published under the GNU/GPL licence.

22.7.11

i2brain - Visual Information Manager

Jedním z méně známých softwarových nástrojů pro tvorbu a užití myšlenkových map, je "i2brain". Na dále uvedené adrese jsem vystavil krátkou slideshow, prezentující jeho prostředí a funkce. Adresa je: http://www.akamonitor.cz/MM/i2brain

20.7.11

i2Brain a SpiderScribe.net

Kromě dobře známých produktů a služeb, podporujících tvorbu a užití myšlenkových map, lze na webu najít i méně známé a při tom zajímavé nástroje. V levém sloupci tohoto weblogu najdete loga s odkazy na stránky dvou nově zařazených nástrojů: i2Brain a on-line služba SpiderScribe.net. Oběma  v blízké době rovněž věnuji  svoji pozornost v tomto weblogu.

18.7.11

Myšlenkové mapy v projektovém managementu

Using the Mind Mapping Technique in Project Management
Stručný text, shrnující možnosti a způsoby využití myšlekových map v projektovém managementu.
Cituji z úvodu:
"Introduction
Mind maps help people connect information quickly. Using the mind mapping technique in project management allows a project manager to draw simple pictures that reflect complex ideas. Drawing a mind map typically starts by writing the title of a topic in the center of a whiteboard, piece of paper or software tool. The next step is to write down subtopics and draw lines out from the circle so the project manager can show the connections. He can create additional subtopics to show other important facts."
Nadpisy odstavců:
- Defining Project Objectives
- Scheduling Project Tasks
- Solving Problems
- Documenting Meetings
- Structuring Project Archives
Závěr - shrnutí textu:
"Conclusion

The mind mapping technique can be used as a powerful, creative and productive way to manage projects, structure and categorize complex information, and provide interesting reports that catch people’s attention. By minimizing words and focusing on relationships, mind maps allow project managers and team members to quickly see dependencies and problems, saving time and money. Using mind maps can significantly improve a project team’s productivity."
Celý text najdete na TÉTO adrese.
(http://www.brighthub.com/office/project-management/articles/92769.aspx)

Komunikace mind-mapping softwaru

Exchanging mind maps between software - the go-to place for reference.
Každý uživatel mind-mapping softwaru se může setkat s problémem jak otevřít myšlenkovou mapu nebo datový či obrazový soubor pořízené v prostředí jiného programu. Špičkový mind-mapping software je vybaven celou škálou formátů pro export a import map. Žádný z nich neprokrývá všechny. Proto se nám může dobře hodit obsah speciální webové stránky na serveru mind-mapping.org
Cituji úvodní odstavec informativní stránky:
"This diagram is the guide to all the entries in Vic's collection of information about how mind mapping software can communicate. Some packages have a built-in capability to import and export to other types of mind mapping software. Some can only be made to talk to other software if someone decides to make an XSLT or other translation enabler. Many software authors have kindly provided information about the format of their mind map or interchange files to facilitate this."
Najdete na TÉTO adrese.
(http://www.mind-mapping.org/interoperability-of-mind-mapping-software/)

Podcast na téma mind-mapping

Mindmapping and Getting Things Done
Na serveru biztechtalk.com nabízí Dan Keldsen k poslechu podcast se záznamem diskuze na uvedené téma. Takže, pokud nemáte čas číst, ale můžete se věnovat poslechu záznamu besedy Dana Keldsena s odborníky na téma mind-mapping (v angličtině), využijte dole uvedenou adresu.
Podcast je uveden slovy (cituji):
"As you may guess from the title, we will be discussing Getting Things Done, both the concept as espoused by David Allen in his book Getting Things Done (or GTD as many know it), but also other applications of MindMapping, such as in doing research, manipulating Google search results, managing projects, designing databases, agile development, and so on."
Na adrese: http://www.biztechtalk.com/2007/03/mindmapping_and.html
jsou ke stažení 3 myšlenkové mapy, o kterých je v podcastu řeč.
Vlastní podcast ( MP3 formát ) má TUTO webovou adresu. ( V případě potíží, klikněte na odkaz pravým tlačítkem a zvolte "kopírovat adresu odkazu" a vložte ji do prohlížeče ručně.)

16.7.11

Related weblogs - project, risk, knowledge, process, inform. management

Z řady publikovaných zpráv vyplynula rostoucí vazba mind-mappingu na vybrané obory managementu. Jedná se především o obory:
- project management
- risk management
- process management
- information management
- knowledge management.
Na portálu AKA MONITOR existují stovky komentovaných odkazů a původních textů, roztříděných do výše uvedených oblastí. Na všechny vyjmenované, ale i na řadu dalších, se dostanete snadno prostřednictvím home page www.akamonitor.cz. Na stránce http://www.akamonitor.cz/sitemap.htm lze zadat klíčové slovo pro vyhledávání uvnitř domény akamonitor.cz. 

15.7.11

MindDecider Personal - two concepts in one analytical product

Několikrát jsem uvedl, že tvorba a užití myšlenkových map už není pouze záležitostí specializovaných programů typu iMindMap, NovaMind, Personal Brain atd. Softwarová podpora tvorby myšlenkových map se stále častěji stává součástí softwarových systémů. Jedním z špičkových programů, zahrnující tuto podporu je MindDesigner, nástroj podporující proces rozhodování, projektový management a právě mind-mapping.
Podařilo se mi získat verzi Personal, kterou vám přiblížím v samostatné recenzi ( verze professional se liší tím, že podporuje výrazněji týmovou práci ). Uvádím odkaz na stránky produktu a stručnou charakteristiku programu v angličtině. 
"Effective decision making software for everyday planning and task management. Simple and intuitive interface, easy work and high usability. MindDecider is based on two powerful concepts. The first concept is mind maps with their world-renowned efficiency. The second concept is multiple criteria analysis (MCDA) which is widely used in decision support systems. These two concepts were efficiently combined and intertwined into one analytical product to make your work highly productive and well-organized.
MindDecider facilitates creative approaches and at the same time employs precision of mathematics and logic. This is the first decision making software to offer this powerful combination. Creativity plus logic gives powerful keys to success.
MindDecider has been implemented in many different spheres of human activity - tasks management, investment planning, resource management and ERP, innovation management, SWOT/PEST analysis, banking, environment protection, public services, health care, education, etc. MindDecider decision making software is released in two versions - for commercial and personal use.
Adresa webových stránek produktu MindDecider je: www.minddecider.com.

Mind mapping a jeho místo ve znalostní inženýrství

Knowledge Engineering (Workbook for E-portfolio )
Pro návštěvníky tohoto weblogu mám jedno doporučení. Pokud se zajímáte o místo myšlenkových map v disiplině zvané znalostní inženýrství ( knowledge engineering ), nenechte si ujít nahlédnutí do 4O-ti stránkového textu, připraveného pro studenty Státní univerzity v St. Petrohradu. 
Cituji z úvodní části textu:
"Knowledge engineering is the discipline of mapping intellectual assets. By this workbook students will be shortly introduced to major practical issues of the course on knowledge engineering. The focus of the course is on the visualizing of data and knowledge."
"Students will gain an understanding in the practical skill of visual business information structuring with the use of special software (mind mapping and concept mapping) while doing the assignments.
The assignments will examine a number of related topics, such as:
- system analysis and its applications; 

- the relationship among, and roles of, data, information, and knowledge in different applications including marketing and management, and the varying approaches needed to ensure their effective implementation and deployment; characteristics of theoretical and methodological topics of knowledge acquisition, including the principles, visual methods, issues, and programs;
- defining and identifying of cognitive aspects for knowledge modelling and visual  representation (mind mapping and concept mapping techniques)."
Autorkami materiálu jsou:
Tatiana A. Gavrilova - DSc, PhD, Professor - gavrilova@gsom.pu.ru
Sofya V. Zhukova, PhD, Doc. - zhukova.sofya@gsom.pu.ru
Celý text ve formátu pdf najdete na TÉTO adrese.

14.7.11

WebBrain - on-line service for mind maps

What you can do with WebBrain
On-line služba WebBrain je samostatným produktem firmy The Technologies 
Připravuji slidesow, která bude prezentovat spolupráci desktop verze Personal Brain a WebBrain.
Zde je přehled toho, co od WebBrain můžete očekávat:
- Storage space excluding file attachments
- Storage Space for file attachments
- Share your Brain with the world online  
- Access your Brain from any computer browser
- Access your Brain from your iPhone and iPad
- Synchronize your Brain between computers
- Make your Brain private or unlisted
- Invite and give other users read-only access to Private Brains
- Backup your Brain online
- Brains can include
  - Unlimited thoughts and links
  - Notes
  - Web pages
  - Custom colors and wallpaper
  - Thought icons/images
  - File attachments (up to 50MB each)
Více se dozvíte na adrese: http://webbrain.com

13.7.11

Adresář a vyhledávač zdrojů - Mind Mapping Search

MindMapSearch.org
Hledáte občas zdroj - článek, webobou službu, produkt - týkající se myšlenkových map? Můžete se spolehnout na dobře udržovanou databázi, členěnou podle kategorií s vyhledávací funkcí.
Do databáze jsou zařazeny jednak zdroje, které se přímo týkají mind-mappingu, jednak zdroje, které nejsou přímo orientovány na mind-mapping, ale mohou přinést práci v oblasti mind-mappingu určitý užitek.
About MindMapSearch:

"There are two types of site included in this list: Sites that are mainly about mind mapping; and sites that have some valuable items on mind mapping, but are not primarily about this topic.
The sites are divided into categories, like productivity, education, information management and mindmappers' blogs. You can see all entries under a category by clicking it in the right hand column. Sites may appear in more than one category."
Více o MindMapSearch.org
http://www.mindmapsearch.org/index.php?id=About-this-site
Adresa home page:
http://www.mindmapsearch.org/

A simple but powerful content marketing mind map

Snažil jsem se najít na webu text, který by prezentoval praktickou zkušenost s využitím mind mappingu v marketingu. A jak tomu tak už na internetu bývá, našel jsem něco trochu jiného, ale i tak  zajímavého. Týká se sice aktivit marketingu, ale myslím, že autorovy rady lze využít mnohem šířeji. Autor doporučuje využití MM jako checklist ( kontrolní seznam )
Cituji z úvodu článku:
"One very practical application of mind maps is to use them as a checklist, a reminder of thing we need to do on a regular basis. A case in point is Dana VanDen Heuvel’s excellent content marketing map, which outlines actions that aspiring thought leaders need to do in different time periods to effectively market their content and expertise."

Adresa článku:  ZDE
Adresa myšlenkové mapy, o které je v článku řeč:  ZDE
Autorem není jen tak ledakdo, ale osobně vlastník a provozovatel MindMappinSoftwareBlog.com, Chuck Frey. Článek byl publikován 7. dubna 2011.

12.7.11

Průvodce po mind mappingu: - odkaz na zajímavý článek

Velký průvodce po mind mappingu: jak plánovat a neztratit se ve vlastních myšlenkách
Petr Švec, 22. Duben 2011 na portálu  itbiz.cz
Autor uvádí charakteristiku 6-ti známých programů pro mind mapping. 

Cituji z úvodu k článku:
"Stává se vám, že i přes důsledné využívání nástrojů se vám nedaří prosadit některé myšlenky, že některé kroky procesu zanedbáte nebo zcela zapomenete, nebo že zapomenete některé dobré myšleny? V dnešním článku se tak podíváme na několik zajímavých mind mappingových aplikací, s jejichž pomocí bude sledování a propojování nápadů, plánování procesů nebo i zavedení pořádku ve vlastních myšlenkách doslova hračkou."
Cituji ze závěru:
"Podobně jako v případě už několikrát zmiňovaných testovaných GTD aplikací i u mind mappingu platí, že pro správné fungování vám daná aplikace musí co nejpřesněji sednout. Nemá smysl spoléhat se na nástroj, jehož filosofii nerozumíte nebo je vám dokonce nepříjemná. Pokud vás tak tvorba myšlenkových map zaujala nebo se po vhodném nástroji už nějaký čas dokonce poohlížíte, naše doporučení je jednoduché – vyzkoušejte vše, co vám přijde pod ruku, nevhodné nástroje okamžitě vyřaďte, s těmi zajímavějšími dále koketujte. Dříve nebo později najdete řešení, které vám bude nejvíce vyhovovat, a které proces tvorby a využití myšlenkových map maximálně zjednoduší."
Celý článek najdete na adrese:
http://www.itbiz.cz/aplikace-myslenkova-mapa

TopicScape - mind-mapping software - review

Některé myšlenkové mapy se již na hony vzdálily od podoby klasické Buzanovské mapy. Rychlý vývoj softwaru podporujícího tvorbu a užití myšlenkových map, vedl nejen k rozsáhlé integraci myšlenkových map se systémy kancelářských programů, ale k i růstu bohatství formátu zobrazení těchto map. Kromě specializovaných programů a on-line aplikací pro tvorbu MM, se stále častěji vyskytuje jejich podpora jako součást často značně rozsáhlých systémů. 
Na svém webovém portálu jsem vystavil ukázku prostředí a funkcí jednoho z nástrojů, který potěší nejen tvůrce myšlenkových map, ale snad každého, kdo má rád programy, které něčím dokáží překvapit. TopicScape se určitě stane předmětem diskuzí, v kterých bude předmětem sporu odpověď na otázku, zda jde nebo nejde o myšlenkovou mapu. Ale dost povídání, podívejte se raději na detailní slideshow, kterou najdete na dále uvedené adrese a odpovězte si na uvedenou otázku sami.
Adresahttp://www.akamonitor.cz/MM/topicscape/ 

DropMind - MM software - slideshow-review

Na adrese dole uvedené adrese jsem vystavil podrobnou slideshow, prezentující prostředí a funkce programu DropMind.
Program DropMind představuje plnohodnotnou a při tom levnou alternativu k některým drahým programům pro podporu tvorby a užití myšlenkových map.
Dodavatel nabízí jako samostatný produkt i "WEB DropMind".
Adresa slideshow: 
http://www.akamonitor.cz/MM/dropmind

11.7.11

TopicScape and DropMind

V levém sloupci se objevila dvě nová loga s odkazy na home-page dodavatelů dvou méně známých programů: TopicScape a DropView.  První je pozoruhodný zejména tím, že je vybaven přepínačem mezi 2D a 3D zobrazením.  DropMind je alternativou programů typu NovaMind, GeniusMind a pod. Oběma produktům věnuji svoji vlastní slideshow, kterou právě přípravuji a opublikuji o víkendu. Již teď mohu předeslat, že TopicScape potěší zejména milovníky dobře a nápaditě zpracované softwarové produkty. Loga ( pořízená výřezy z webových stránek ) jsou živá, takže se již dnes můžete podívat jak své produkty prezentují tvůrci. Moje slideshow budou následovat a dostanete se k nim z této stránky. 

10.7.11

Oblasti užití myšlenkových map


Information map uses
Na webu bychom neměli přehlédnout zdroj, který je zajímavý hned ze dvou hledisek:
- jednak obsahuje mmnoho cenného k tématu myšlenkové mapy
- současně využívá myšlenkové mapy jako jeden z nástrojů prezentace obsahu.
K prvnímu z uvedených bodů chci uvést své doporučení. Na dále uvedené adrese je pěkně podaný přehled oblastí užití myšlenkových map. Zabývá se těmito oblastmi:
- Personal uses of mind maps
- Books and mind maps
- Business uses of mind maps
- Enhancing creativity with mind maps
- Mind and concept maps in formal education
- Managing information with mind maps
- Meetings and mind maps
- Presentations and mind maps
- Project Management with mind maps
- Writing, using mind maps
Nejbohatěji propracována oblast užití je kupodivu oblast businessu?
They are a useful tool for management in many tasks described in WikIT, including...
- Strategic planning,
- Preparations for detailed business plans,
- Goal setting,
- Problem solving,
- Prioritizing issues,
- Contract management,
- Organizing Board, committee and working party roles,
- Setting up Management dashboards for quick access to - vital information,
- Planning, writing and reviewing policies, values and procedures,
- Planning and evaluating marketing materials, exercises and alternatives,
- Considering lessons learned,
Celý text věnovaný oblastem užití myšlenkových map najdete na TÉTO adrese.
(http://www.informationtamers.com/WikIT/index.php?title=Uses_of_mind_maps)
Určitě by stálo za to, porozhlédnout se po celém portálu informationtamers.com, jehož je uvedený obsah jednou z mnoha částí. Adresa:
http://www.informationtamers.com/WikIT/index.php?title=Main_Page

9.7.11

Užití programu MindGenius pro tvorbu MM věnované zavedení metodiky PRINCE2

University Change Team share how they use MindGenius to apply PRINCE2
Tentokrát z trošku jiného soudku. Jednou z nadějných oblastí aplikace myšlenkových map (MM) je projektový management (PM). Jednou z předních metodik PM je PRINCE2. Stručnou informaci s odkazem na zdroj, najdete v mém weblogu na TÉTO adrese.
O tom, jak lze aplikovat metodu Prince2 se píše na stránce blogu dodavatele jednoho z předních programů na podporu tvorby MM, konkrétně jde o MindGenius.
O tomto programu více na stránce mého blogu na TÉTO adrese.
Zde je odstavec z úvodu článku:
"For the entire UK public sector, PRINCE2 is the mandated project management methodology and therefore the Change Team apply these principles to their projects. The use of MindGenius is actively encouraged throughout the process, from capturing the points raised at the project initiation brainstorming session to controlling the phases using the Gantt chart functionality introduced in MindGenius Version 3."
Celý článek najdete (ENG ) na TÉTO adrese.

Keys to SMART Goal Setting

(Posted on May 13, 2008 in: IQ Matrix Maps, Life Success)
Na stránkách IQ matrix jsem objevil zajímavý článek na velmi důležité téma: principy chytré definice cílů myšlenkových map. Na tomtéž portále, jako je tento článek, najdete řadu dalších zajímavých úvah, týkajících se tvorby a užití myšlenkových map.
Prezentovaná myšlenková mapa se mi sice vůbec nelíbí ( nepřehledná, malo kontrastní písmo na tmavém pozadí, atd.) ale článek je obsáhlý, podrobný a inspirativní.
Vše sami uvidíte na adrese
http://blog.iqmatrix.com/mind-map/smart-goal-setting-mind-map