ADVANCED MIND MAPPING

Weblog dedicated to MindMapping. Belongs to the web-portal AKA MONITOR. - Tento weblog je v péči doc. Arnošta Katolického (doc.aka@akamonitor.cz). Informuje o vybraných zdrojích na webu, v časopisech a knihách, týkajících se myšlenkových map a jejich využití v praxi. Služba je součástí portálu AKA MONITOR www.akamonitor.cz. Využijte službu RSS k snadnějšímu sledování aktualizace obsahu. Jazyk: český a anglický. Language: czech and english.

Moje fotka
Jméno:
Místo: Plzeň, Czechia

Internetový publicista provozující AKA-MONITOR ISSN 1804-042X www.akamonitor.cz,.

22.6.11

Změna názvu weblogu

Obsah weblogu se postupně vyvíjí od těch nejjednodušších otázek mind mappingu k náročnějším tématům. Recenze a ukázky tvorby myšlenkových map budou i nadále významnou součástí obsahu weblogu. Současně  budou přibývat komentované odkazy na webové zdroje s náročnějším teoreticko-metodickým obsahem, charakterizující místo myšlenkových map v managementu znalostí a v dalších odborných disciplinách. Proto jsem se rozhodl změnit původní název weblogu z "Mind Map AKA" na současný název "Advanced Mind Mapping". Webová adresa zůstává beze změny.
Při této příležitosti bych chtěl upozornit na následující skutečnosti:
- v levém sloupci najdete odkaz na archiv, členěný podle kalendářních měsíců,
- tamtéž se nachází malá oranžová ikonka s nápisem RSS, která slouží i zobrazení adresy pro RSS čtečky,
- v
zhledem k rostoucímu počtu zpráv, se stává hledání scrolováním málo produktivním. Proto je vyhledávání uvnitř weblogu usnadněno interním vyhledávačem. V horní části hlavičky weblogu najdete vstupní pole interního vyhledávače a spouštěcí tlačítko vyhledávání..