ADVANCED MIND MAPPING

Weblog dedicated to MindMapping. Belongs to the web-portal AKA MONITOR. - Tento weblog je v péči doc. Arnošta Katolického (doc.aka@akamonitor.cz). Informuje o vybraných zdrojích na webu, v časopisech a knihách, týkajících se myšlenkových map a jejich využití v praxi. Služba je součástí portálu AKA MONITOR www.akamonitor.cz. Využijte službu RSS k snadnějšímu sledování aktualizace obsahu. Jazyk: český a anglický. Language: czech and english.

Moje fotka
Jméno:
Místo: Plzeň, Czechia

Internetový publicista provozující AKA-MONITOR ISSN 1804-042X www.akamonitor.cz,.

18.6.11

Zkušenosti s Mind Mappingem na Warwick University

Ve snaze najít na webu zajímavé a užitečné poznatky, jsem se zatoulal na ThinkBuzan Blog. Obsahuje mnoho cenného, tentokrát mne zaujala publikovaná zkušenost pedagoga - školitele doktorandů - na Warwich University. Jde o následující aplikace mind mappingu.
Jde o použití MM:

- při formulaci souhrnu odpřednášené látky
- při hodnocení práce studentů. Pedagog sestaví na základě obsahu práce vlatní MM, kterou srovná s přístupem k zématu, zvoleným studentem.  
Cituji 2 odstavce z originálu článku:
"One of the ways Mind Mapping is incorporated is when he gets his students to summarise the key points of a topic they have just covered; drawing together their shared knowledge into one Mind Map."
"Paul also uses Mind Mapping to assess students’ work.  When given a dissertation by one of his students, he sat down, Mind Mapped the contents page and using this to compare with the actual content, he picked out what was missing from it in under thirty minutes – no mean feat!"
Celý článek najdete na stránce ThnikBuzan Blogu, na TÉTO adrese.