ADVANCED MIND MAPPING

Weblog dedicated to MindMapping. Belongs to the web-portal AKA MONITOR. - Tento weblog je v péči doc. Arnošta Katolického (doc.aka@akamonitor.cz). Informuje o vybraných zdrojích na webu, v časopisech a knihách, týkajících se myšlenkových map a jejich využití v praxi. Služba je součástí portálu AKA MONITOR www.akamonitor.cz. Využijte službu RSS k snadnějšímu sledování aktualizace obsahu. Jazyk: český a anglický. Language: czech and english.

Moje fotka
Jméno:
Místo: Plzeň, Czechia

Internetový publicista provozující AKA-MONITOR ISSN 1804-042X www.akamonitor.cz,.

21.6.11

Využivání myšlenových map při zdokonalování vyhledávacích aplikací

Enhancing Search Applications by Utilizing Mind Maps
Mám tu něco pro náročné. Jde o krátkou studii, jejímiž autory jsou Joran Beel a Bela Gipp z univerzity v Magdeburgu. Svůj text uvádějí slovy:
"In this paper we present how sharing and utilizing mind maps could enhance search applications such as document search engines and recommender systems. In addition, we briefly present the first research results which indicate that mind maps can be used to determine document relatedness and therefore can enhance document recommender systems. We also discuss some challenges that information retrieval on mind maps will probably have to overcome." 
Osnova článku:
1. INTRODUCTION
2. MIND MAPPING OVERVIEW
2. MIND MAPPING OVERVIEW
3.1 Expert Search Systems
3.2 Search Query Recommender
3.3 (Academic) Search Engines
3.4 Document Recommender Systems
4. RESULTS & DISCUSSION
REFERENCES
Celý text ve formátu PDF si můžete zobrazit nebo stáhnout na adrese: http://tinyurl.com/636lmng
Původní zdroj: In Proceedings of the 21st ACM Conference on Hyptertext and Hypermedia (HT’10), pages 303–304, Toronto (CA), June 2010. ACM.