ADVANCED MIND MAPPING

Weblog dedicated to MindMapping. Belongs to the web-portal AKA MONITOR. - Tento weblog je v péči doc. Arnošta Katolického (doc.aka@akamonitor.cz). Informuje o vybraných zdrojích na webu, v časopisech a knihách, týkajících se myšlenkových map a jejich využití v praxi. Služba je součástí portálu AKA MONITOR www.akamonitor.cz. Využijte službu RSS k snadnějšímu sledování aktualizace obsahu. Jazyk: český a anglický. Language: czech and english.

Moje fotka
Jméno:
Místo: Plzeň, Czechia

Internetový publicista provozující AKA-MONITOR ISSN 1804-042X www.akamonitor.cz,.

3.6.11

Visual Mind Server

Webová aplikace Visual Mind 11 může spolupracovat s produktem, který je firmou Mind Technologies nabizen samostatně. Na následující adrese jsem vystavil slideshow, která přibližuje jednoduchý postup při nastavení Visual Mind 11 pro spolupráci se serverem, aktivaci VM serveru a operaci save a open směrem k serveru.
Adresa slideshow: http://www.akamonitor.cz/MM/visualmindserver/
Stránka produktu: http://visual-mind.com/ed_server.html