ADVANCED MIND MAPPING

Weblog dedicated to MindMapping. Belongs to the web-portal AKA MONITOR. - Tento weblog je v péči doc. Arnošta Katolického (doc.aka@akamonitor.cz). Informuje o vybraných zdrojích na webu, v časopisech a knihách, týkajících se myšlenkových map a jejich využití v praxi. Služba je součástí portálu AKA MONITOR www.akamonitor.cz. Využijte službu RSS k snadnějšímu sledování aktualizace obsahu. Jazyk: český a anglický. Language: czech and english.

Moje fotka
Jméno:
Místo: Plzeň, Czechia

Internetový publicista provozující AKA-MONITOR ISSN 1804-042X www.akamonitor.cz,.

16.6.11

Visual Mind 11 Server - workflow

Mind Technologies nabízí kromě základního produktu Viusal Mind 11 ještě samostatný produkt Visual Mind 11 Server. Produkt umožňuje členům týmu sdílení obsahu vytvářeného ve VM11. 
Připravil jsem slideshow, prezentující workflow při využívání serverových funkcí programu VM11 ve spolupráci s VM11 serverem. Slideshow prezentuje:
- aktivování VM serveru 
- uložení mapy vytvořené na lokálním počítači, na server ( save as )
- otevření/stažení mapy ze serveru na lokální počítač (Open )
- vytváření nové mapy přímo na serveru (New map)
- vytvoření exe soubor s mapou a její prohlížení pomocí VM vieweru.
Mind Technologies charakterizují svůj produkt slovy:
"The Visual Mind Server is a separate application that enables multiple users of Visual Mind (Business Edition, Academic Edition or Basic Edition) to share Visual Mind content in real time. Any changes made to a server map will instantly be visible to other users that work on the map. This way, Visual Mind offers businesses and teams real-time collaboration and information sharing through the intuitive Visual Mind interface."
Slideshow s workflow je dostupná na adrese:
http://www.akamonitor.cz/MM/vm11server/