ADVANCED MIND MAPPING

Weblog dedicated to MindMapping. Belongs to the web-portal AKA MONITOR. - Tento weblog je v péči doc. Arnošta Katolického (doc.aka@akamonitor.cz). Informuje o vybraných zdrojích na webu, v časopisech a knihách, týkajících se myšlenkových map a jejich využití v praxi. Služba je součástí portálu AKA MONITOR www.akamonitor.cz. Využijte službu RSS k snadnějšímu sledování aktualizace obsahu. Jazyk: český a anglický. Language: czech and english.

Moje fotka
Jméno:
Místo: Plzeň, Czechia

Internetový publicista provozující AKA-MONITOR ISSN 1804-042X www.akamonitor.cz,.

17.6.11

Visual Mind 11 - export - PowerPoint

K rozšíření tvorby a užití myšlenkových map výrazně přispěla moderní softwarová podpora. Důležítá je schopnost komunikovat s dalšími aplikacemi, především s programy z balíku MS Office. Na dále uvedené adrese je vystaven soubor tajusp.ppt, obsahující export mapy do formátu pro program PowerPoint. K jeho zobrazení postačí bezplatný program PowerPoint Viewer. Jde o mapu zachycující strukturu obsahu knihy Jiřího Plamínka "Tajemství úspěchu", vydané v GRADĚ.
Soubor je ke stažení na adrese: www.akamonitor.cz/MM/tajusp.ppt