ADVANCED MIND MAPPING

Weblog dedicated to MindMapping. Belongs to the web-portal AKA MONITOR. - Tento weblog je v péči doc. Arnošta Katolického (doc.aka@akamonitor.cz). Informuje o vybraných zdrojích na webu, v časopisech a knihách, týkajících se myšlenkových map a jejich využití v praxi. Služba je součástí portálu AKA MONITOR www.akamonitor.cz. Využijte službu RSS k snadnějšímu sledování aktualizace obsahu. Jazyk: český a anglický. Language: czech and english.

Moje fotka
Jméno:
Místo: Plzeň, Czechia

Internetový publicista provozující AKA-MONITOR ISSN 1804-042X www.akamonitor.cz,.

22.6.11

V čemu lze využít desktopové aplikace mind-mapping softwaru

Součástí článku, o kterém se zmiňuji v předchozí zprávě, je i přehled aplikačních možnosti současného moderního softwaru určeného pro tvorbu myšlenkových map. Cituji ještě jeden odstavec:
You can use desktop programs in the following way:
- Visual bookmark manager
- Managing files
- Capturing expertise and special Interests
- Research and analysis
- Event planning
- Brainstorming and mind mapping
- Innovation and strategic planning
- Capturing and presenting your vision
- Recording people networks
- Web site planning and site navigation
Přehled naznačuje značnou šíři aplikačních možností MM softwaru. Několik zpráv tohoto weblogu se věnuje prostředí a funkcím vybraných variant desktopového a on-line softwaru specializovaného na podporu tvorby myšlenkových map pro různé účely. Je to rychlý vývoj softwaru, vysoká frekvence aktualizace programů, obsahujících především možnosti komunikace s externími programy, který přináší další a další oblasti využití myšlenkových map.