ADVANCED MIND MAPPING

Weblog dedicated to MindMapping. Belongs to the web-portal AKA MONITOR. - Tento weblog je v péči doc. Arnošta Katolického (doc.aka@akamonitor.cz). Informuje o vybraných zdrojích na webu, v časopisech a knihách, týkajících se myšlenkových map a jejich využití v praxi. Služba je součástí portálu AKA MONITOR www.akamonitor.cz. Využijte službu RSS k snadnějšímu sledování aktualizace obsahu. Jazyk: český a anglický. Language: czech and english.

Moje fotka
Jméno:
Místo: Plzeň, Czechia

Internetový publicista provozující AKA-MONITOR ISSN 1804-042X www.akamonitor.cz,.

9.6.11

Using mind maps in conjunction with UML

Pokud člověk zadá do Google search klíčové slovo „mind map“, dostane se většinou k dobře známým zdrojům.  Ve snaze o zpestření obsahu tohoto svého weblogu, jsem zkoušel jiná zadání. Velmi příjemně jsem byl překvapen, když mi Google – po zadání klíče „mind map modeling“ nabídl zdroj s velmi málo známým uplatněním MM. Musím dodat, že jsem 3 roky vyučoval na jedné pražské vysoké škole předmět Requrements management ( Řízení a správa softwarových požadavků ), pojatý jako důležitá fáze životního cyklu vývoje produktu. Google mi nabídl zdroj,  jehož obsah je přesně v průsečíku tří témat: myšlenkové mapy, správa požadavků a modelování.
Získávání a identifikace požadavků uživatelů -  Requirements gathering –představuje velkou výzvu, jelikož pro ní nejsou stanoveny žádné univerzální standardní procesy a vše je závislé na efektivních komunikačních přístupech. Autor článku nazvaného: Agile Modeling with Mind Map and UML, právě proto považuje Requirements  gathering za fázi vývoje softwaru, vhodnou pro uplatnění myšlenkové mapy. Vývojáři softwaru využívají pro modelování požadavků univerzální modelovací jazyk UML. Místo myšlenkové mapy v souvislosti s vývojem software, charakterizuje
Kenji Hiranabe graficky v grafu, kejož kopii jsem vystavil na TÉTO adrese.  Textový výklad uvádím citací z článku v originále (angličtině ):  

- „Requirements gathering or in an agile context, gathering user stories--is always a challenging phase in software development. There are no standard processes or notations defined, only the understanding that the primary factors that make this phase effective are communication and facilitation skills.“
- „
Kenji Hiranabe proposes using mind maps that focus on those primary factors when exploring user wishes. Then he takes this concept one step further and models the results with UML.“
- „Using mind maps in conjunction with UML means dividing requirements exploring into two modes: requirements gathering, which quickly captures and shares vague ideas and keywords at a high-level view; and requirements modeling with UML, in which you model domain objects and use cases from the keywords gathered in the first mode.“
- „Agile software development discovered that one of the key success factors of software development projects is communication among involved people. There are many ways for transporting and sharing information but neither formal documents nor casual conversations are adequate.
Nothing is quite as effective as just the right set of concise diagrams and graphs that capture the essence of the situation. In this context, mind maps and UML diagrams work quite well in each suitable area for capturing vague and unstructured user wishes, making them semistructured then structured to transport them through software development lifecycle.“
Zde je adresa článku
Kenji Hiranabe z něhož jsem citoval: ODKAZ