ADVANCED MIND MAPPING

Weblog dedicated to MindMapping. Belongs to the web-portal AKA MONITOR. - Tento weblog je v péči doc. Arnošta Katolického (doc.aka@akamonitor.cz). Informuje o vybraných zdrojích na webu, v časopisech a knihách, týkajících se myšlenkových map a jejich využití v praxi. Služba je součástí portálu AKA MONITOR www.akamonitor.cz. Využijte službu RSS k snadnějšímu sledování aktualizace obsahu. Jazyk: český a anglický. Language: czech and english.

Moje fotka
Jméno:
Místo: Plzeň, Czechia

Internetový publicista provozující AKA-MONITOR ISSN 1804-042X www.akamonitor.cz,.

27.6.11

Tvorba myšlenkových map pomocí MS Visio

Creating a Mind Map with Microsoft Office Visio
V tomto weblogu jsem již uvedl krátkou slideshow, prezentující prostředí a funkce MS VISIO při tvorbě myšlsnkových map. V této zprávě uvádím odkaz na textovou charaktersitiku uplatnění produktu MS VISIO při tvorbě myšlenkových map.
Článek s řadou ilustrací najdete na TÉTO adrese.