ADVANCED MIND MAPPING

Weblog dedicated to MindMapping. Belongs to the web-portal AKA MONITOR. - Tento weblog je v péči doc. Arnošta Katolického (doc.aka@akamonitor.cz). Informuje o vybraných zdrojích na webu, v časopisech a knihách, týkajících se myšlenkových map a jejich využití v praxi. Služba je součástí portálu AKA MONITOR www.akamonitor.cz. Využijte službu RSS k snadnějšímu sledování aktualizace obsahu. Jazyk: český a anglický. Language: czech and english.

Moje fotka
Jméno:
Místo: Plzeň, Czechia

Internetový publicista provozující AKA-MONITOR ISSN 1804-042X www.akamonitor.cz,.

9.6.11

Some of properties of mind maps, that make them so effective

V článku Kenji Hiranabe o vztahu agilního modelování a myšlenkových map, jsem našel zajímavou, výstižnou charakteristiku vlastností, které představují hlavní faktory efektivnosti myšlenkových map. Cituji z originálu:
- Keyword Orientation--The structural elements of mind maps are not sentences but keywords.
- Loose Syntax and Semantics--Association is the only relationship between linked keywords.
- Fast and Easy-to-use--You can use mind maps as real-time shorthand minutes for meetings, interviews, and other conversational sessions.
- High-Level View--You can overview a whole mind map in a glance.
- Evocative--A mind map evokes the context of the scene in which it was created.
- Semistructured--A mind map can have a template structure but it can grow branches on demand to capture real-time verbal communication in semistructured interview.
(Pozn.: jako vždy předpokládám, že v případě potřeby použijete Google Translate.)