ADVANCED MIND MAPPING

Weblog dedicated to MindMapping. Belongs to the web-portal AKA MONITOR. - Tento weblog je v péči doc. Arnošta Katolického (doc.aka@akamonitor.cz). Informuje o vybraných zdrojích na webu, v časopisech a knihách, týkajících se myšlenkových map a jejich využití v praxi. Služba je součástí portálu AKA MONITOR www.akamonitor.cz. Využijte službu RSS k snadnějšímu sledování aktualizace obsahu. Jazyk: český a anglický. Language: czech and english.

Moje fotka
Jméno:
Místo: Plzeň, Czechia

Internetový publicista provozující AKA-MONITOR ISSN 1804-042X www.akamonitor.cz,.

17.6.11

Oblasti uplatnění Mind Mapping - diskuse

Připravuji vlastní studii věnovanou oblastem a způsobům použití myšlenkových map. V přípravě jsem se věnoval i průzkumu společnosti MindJet, nabízející známý program MindManager. Proč o tom hovořím?
Překvapila mne jedna otázka z firemního průzkumu. Autoři průzkumu se ptají na to, v jaké oblasti hodlá respondent nástroj pro sw podporu myšlenkových map využívat a nabízejí na výběr následující varianty:
- brainstorming
- strategy
- process improvement
- projects
- Organisation
- Notetaking
- Presentation.
Myslím, že uvedená nabídka stojí za zamyšlení v souvislosti s aktuálním stavem využití myšlenkových map a jeho pravděpodobným vývojem v nejbližší době.
Více se této problematioce budu věnovat v avizované studii. Odkaz na studii najdete v tomto weblogu http://mind-map.akamonitor.cz a http://e7news.akamonitor.cz.