ADVANCED MIND MAPPING

Weblog dedicated to MindMapping. Belongs to the web-portal AKA MONITOR. - Tento weblog je v péči doc. Arnošta Katolického (doc.aka@akamonitor.cz). Informuje o vybraných zdrojích na webu, v časopisech a knihách, týkajících se myšlenkových map a jejich využití v praxi. Služba je součástí portálu AKA MONITOR www.akamonitor.cz. Využijte službu RSS k snadnějšímu sledování aktualizace obsahu. Jazyk: český a anglický. Language: czech and english.

Moje fotka
Jméno:
Místo: Plzeň, Czechia

Internetový publicista provozující AKA-MONITOR ISSN 1804-042X www.akamonitor.cz,.

23.6.11

Myšlenkové mapy v kvalitativním výzkumu

Title: Mind mapping in qualitative research
Subtitle: How mind mapping compares with traditional analysis in qualitative research.
Cituji jednu z hlavních myšlenek článku:
"Qualitative research is a subjective process so it is crucial that the process followed by 
researchers can be described for others to follow and learn from (Cormac, 2000; Parahoo, 1997). However, mind mapping may reduce the availability of the “audit trail” in qualitative research, not only because of the subjective nature of the data, but also of the methodology."
O co v článku jde?

- Comparing mind mapping with traditional qualitative research
- How mind mapping works
- Benefits of mind mapping and implications for future research
Celý článek najdete na TÉTO adrese.