ADVANCED MIND MAPPING

Weblog dedicated to MindMapping. Belongs to the web-portal AKA MONITOR. - Tento weblog je v péči doc. Arnošta Katolického (doc.aka@akamonitor.cz). Informuje o vybraných zdrojích na webu, v časopisech a knihách, týkajících se myšlenkových map a jejich využití v praxi. Služba je součástí portálu AKA MONITOR www.akamonitor.cz. Využijte službu RSS k snadnějšímu sledování aktualizace obsahu. Jazyk: český a anglický. Language: czech and english.

Moje fotka
Jméno:
Místo: Plzeň, Czechia

Internetový publicista provozující AKA-MONITOR ISSN 1804-042X www.akamonitor.cz,.

20.6.11

Myšlenková mapa univerzálních lidských potřeb

A fascinating mind map of universal human needs
Na portálu "mindmappingsoftwareblog.com" byl 16.6.11 opublikován krátký článeček, uvádějící pozoruhodnou myšlenkovou mapu, orientovanou na komplex lidských potřeb.
Text najdete na adrese:
http://mindmappingsoftwareblog.com/universal-human-needs/
Samotnou mapu ve formátu PDF najdete v souboru na adrese:
http://mindmappingsoftwareblog.com/mmsb/wp-content/uploads/2011/06/universal-needs.pdf