ADVANCED MIND MAPPING

Weblog dedicated to MindMapping. Belongs to the web-portal AKA MONITOR. - Tento weblog je v péči doc. Arnošta Katolického (doc.aka@akamonitor.cz). Informuje o vybraných zdrojích na webu, v časopisech a knihách, týkajících se myšlenkových map a jejich využití v praxi. Služba je součástí portálu AKA MONITOR www.akamonitor.cz. Využijte službu RSS k snadnějšímu sledování aktualizace obsahu. Jazyk: český a anglický. Language: czech and english.

Moje fotka
Jméno:
Místo: Plzeň, Czechia

Internetový publicista provozující AKA-MONITOR ISSN 1804-042X www.akamonitor.cz,.

8.6.11

Myšlenková mapa pro přípravu lekce o 3D modelování

Příprava přednášky nebo prezentace patří k známým aplikačním oblastem myšlenkových map. Alan Brito prezentuje na specializovaném portálu "Blender 3D Architect" své zkušenosti s uplatněním MM při přípravě přednášky o obecném 3D modelování. Uvádí svoji MM, která je s menšími úpravami použitelná pro prezentace témat stejné nebo podobné třídy - na př. pro Architektonické vizuální modelování a pod. 
Článek Alana Brito vyšel pod názvem
"Mind Map About 3d Modeling For A Lecture Or Presentation"
Cituji z obsahu:
"This is for a general 3d modeling lecture, and for other classes like one about architectural visualization modeling I work with minor changes, like the replacement of sculpt modeling to CAD support or other specific subjects. It will all depend on the main objective of the course and interest of the audience. At the end of the class, I add a few key terms for 3d artists that they should know in a quick glossary."
Článek o MM najdete na TÉTO adrese. Ukázkovou MM najdete na TÉTO adrese.
Poznámka: v tomto případě bylo modelování objektem zájmu myšlenkové mapy. V jedné z dalších zpráv uvedu úvahu s příkladem na situaci, kdy je MM nástrojem v procesu modelování.