ADVANCED MIND MAPPING

Weblog dedicated to MindMapping. Belongs to the web-portal AKA MONITOR. - Tento weblog je v péči doc. Arnošta Katolického (doc.aka@akamonitor.cz). Informuje o vybraných zdrojích na webu, v časopisech a knihách, týkajících se myšlenkových map a jejich využití v praxi. Služba je součástí portálu AKA MONITOR www.akamonitor.cz. Využijte službu RSS k snadnějšímu sledování aktualizace obsahu. Jazyk: český a anglický. Language: czech and english.

Moje fotka
Jméno:
Místo: Plzeň, Czechia

Internetový publicista provozující AKA-MONITOR ISSN 1804-042X www.akamonitor.cz,.

9.6.11

Myšlenková mapa a její využití v životním cyklu vývoje produktu

Mind Mapping and the Software Development Life Cycle
Počet oblastí využití myšlenkových map poslední dobou pozoruhodně roste. O svých zkušenostech s využitím MM v životním cyklu vývoje softwarových produktů, hovoří na stránkách svého blogu designer Eris Blue. Pochvaluje si zejména využití MM pro opakované využití myšlenkové mapy se záznamem významných jednání v procesu řízení projektů.
Celý článek v angličtině najdete na adrese:  
http://eric-blue.com/2006/12/16/mind-mapping-and-the-software-development-life-cycle/
Na této adrese najdete odkazy na celou řadu zajímavých článků pojednávajících o - z dnešního pohledu - netradičním využití myšlenkových map, především v technické oblasti.