ADVANCED MIND MAPPING

Weblog dedicated to MindMapping. Belongs to the web-portal AKA MONITOR. - Tento weblog je v péči doc. Arnošta Katolického (doc.aka@akamonitor.cz). Informuje o vybraných zdrojích na webu, v časopisech a knihách, týkajících se myšlenkových map a jejich využití v praxi. Služba je součástí portálu AKA MONITOR www.akamonitor.cz. Využijte službu RSS k snadnějšímu sledování aktualizace obsahu. Jazyk: český a anglický. Language: czech and english.

Moje fotka
Jméno:
Místo: Plzeň, Czechia

Internetový publicista provozující AKA-MONITOR ISSN 1804-042X www.akamonitor.cz,.

20.6.11

MS Visio 2010 a podpora tvorby myšlenkových map

Microsoft Visio 2010 je profesionální  univerzální nástroj  pro tvorbu diagramů. Není sice specializovaný na tvorbu myšlenkových map,  jako typické programy podporující mind mapping, obsahuje však celou řadu funkcí, které tvorbu myšlenkových map umožňují. Skutečnost, že jde  o program, patřící do širší rodiny Microsoft Office 2010 přináší celou řadu výhod, které efektivnost jeho uplatnění v této oblasti posilují.
Pro přiblížení části prostředí Visio 2010 a vybraných funkcí  programu, podporujících tvorbu myšlenkových map, jsem ze screenshotů sestavil slideshow, kterou si můžete prohlédnout na adrese: 
http://www.akamonitor.cz/MM/visio-mm/