ADVANCED MIND MAPPING

Weblog dedicated to MindMapping. Belongs to the web-portal AKA MONITOR. - Tento weblog je v péči doc. Arnošta Katolického (doc.aka@akamonitor.cz). Informuje o vybraných zdrojích na webu, v časopisech a knihách, týkajících se myšlenkových map a jejich využití v praxi. Služba je součástí portálu AKA MONITOR www.akamonitor.cz. Využijte službu RSS k snadnějšímu sledování aktualizace obsahu. Jazyk: český a anglický. Language: czech and english.

Moje fotka
Jméno:
Místo: Plzeň, Czechia

Internetový publicista provozující AKA-MONITOR ISSN 1804-042X www.akamonitor.cz,.

18.6.11

Možný přínos mind mappingu v oblasti výzkumu

Mind Mapping for Productive Research and Writing
( Posted by Raj on November 21st, 2008 )
Na dole uvedené adrese jsem našel text, věnovaný přínosu mind mappingu v oblasti výzkumu a publikování jeho výsledků.
Cituji z článku:
"To summarize the benefits, a mind map gives you powerful control over multiple document from a single place. E.g., a master map, which will give you a high level view of all your research and writing projects and files. You can then link a map node to either a document file or even to another mind map that contains even more details about that project. If you link nodes to document files, you can then quickly open those files in the associated text editor, word processor or web browser. Ditto for image file links. (Note that some high end mind mapping tools have native editors, word processors, spreadsheets and browsers embedded in the interface.)"
Celý článek ( v angličtině ) najdete na adrese:
http://www.geekpreneur.com/mind-mapping-for-productive-research-and-writing