ADVANCED MIND MAPPING

Weblog dedicated to MindMapping. Belongs to the web-portal AKA MONITOR. - Tento weblog je v péči doc. Arnošta Katolického (doc.aka@akamonitor.cz). Informuje o vybraných zdrojích na webu, v časopisech a knihách, týkajících se myšlenkových map a jejich využití v praxi. Služba je součástí portálu AKA MONITOR www.akamonitor.cz. Využijte službu RSS k snadnějšímu sledování aktualizace obsahu. Jazyk: český a anglický. Language: czech and english.

Moje fotka
Jméno:
Místo: Plzeň, Czechia

Internetový publicista provozující AKA-MONITOR ISSN 1804-042X www.akamonitor.cz,.

28.6.11

MINDOMO - on-line aplikace s desktop klientem

K projektu monitoringu vývoje v oblasti tvorby a užití myšlenkových map se přidala další firma. Na dále uvedené adrese si lze prohlédnout detailní slideshow, kterou jsem sestavil ze screenshotů pořízených při prvním seznámení s produktem. Posláním slideshow je prezentovat prostředí a funkce produktu.
Vše podstatné je uvedeno na serii slajdů na adrese:
http://www.akamonitor.cz/mm/mindomo/
nebo na webu firmy Mindomo? www.mindomo.com.
---
The project for monitoring developments in the area of creation and usage of mind maps is joined by another company - MINDOMO. On the folloving address you can see detailed slideshow of the MINDOMO, I put together of screenshots taken during the first familiarization with the product. The mission of this screenshow is to to present the environment and functions of the application:
http://www.akamonitor.cz/MM/mindomo/