ADVANCED MIND MAPPING

Weblog dedicated to MindMapping. Belongs to the web-portal AKA MONITOR. - Tento weblog je v péči doc. Arnošta Katolického (doc.aka@akamonitor.cz). Informuje o vybraných zdrojích na webu, v časopisech a knihách, týkajících se myšlenkových map a jejich využití v praxi. Služba je součástí portálu AKA MONITOR www.akamonitor.cz. Využijte službu RSS k snadnějšímu sledování aktualizace obsahu. Jazyk: český a anglický. Language: czech and english.

Moje fotka
Jméno:
Místo: Plzeň, Czechia

Internetový publicista provozující AKA-MONITOR ISSN 1804-042X www.akamonitor.cz,.

28.6.11

MindMapper joined the project

K projektu monitoringu vývoje v oblasti tvorby a užití myšlenkových map se přidala další firma s produktem MindMapper. Na dále uvedené adrese je vystavena detailní slideshow, sestavená ze screenshotů pořízených při prvním seznámení s produktem. Posláním slideshow je prezentovat prostředí a funkce produktu. 
Vše podstatné je uvedeno na serii slajdů na adrese:
http://www.akamonitor.cz/mm/mindmapper/
nebo na webu firmy MindMapper? www.mindmapper.com.
---
The project for monitoring developments in the area of creation and usage of mind maps is joined by another company with the product  MINDMAPPER. On the folloving address you can see the detailed slideshow of the MINDMAPPER, I put together of screenshots taken during the familiarization with the product. The mission of this screenshow will be to present the environment and functions of the application:
http://www.akamonitor.cz/MM/mindmapper/