ADVANCED MIND MAPPING

Weblog dedicated to MindMapping. Belongs to the web-portal AKA MONITOR. - Tento weblog je v péči doc. Arnošta Katolického (doc.aka@akamonitor.cz). Informuje o vybraných zdrojích na webu, v časopisech a knihách, týkajících se myšlenkových map a jejich využití v praxi. Služba je součástí portálu AKA MONITOR www.akamonitor.cz. Využijte službu RSS k snadnějšímu sledování aktualizace obsahu. Jazyk: český a anglický. Language: czech and english.

Moje fotka
Jméno:
Místo: Plzeň, Czechia

Internetový publicista provozující AKA-MONITOR ISSN 1804-042X www.akamonitor.cz,.

8.6.11

Mind Map Assessmet - hodnocení úrovně MM

Delší dobu přemýšlím nad příčinou toho, že ve většině MM prezentovaných na webu je sice věnována pozornost názornosti zobrazení, ale podstatně méně pozornosti cross-links vazbám. Možná je to proto, že - kromě programu PersonalBrain -je problém s náhledem, který by tento typ vazeb dokázal více zdůraznit.
Hledal jsem odpověď na webu a našel jsem zprávu, která informuje o výsledku hodnocení kvality MM pomocí bodové stupnice. K mému příjemnému překvapení je užití cross-links hodnoceno nejvyšším počtem bodů ( viz tabulka ). Hodnocení proběhlo v kolektivu 66 studentů mediciny, kteří dostali text o počtu 394 slov a 30 minut na to, aby pro dané téma vyhovovili MM. Vítězná MM je na obrázku na TÉTO adrese. Jak se můžete přesvědčit, je MM zpracována s využitím všech doporučovaných nástrojů pro tvorbu MM. Použitá metoda hodnocení - mind map assessment rubric (MMAR) - byla shledána jako vyhovující. MM byly hodnoceny nezávisle třemi examinátory. 
Cituji ze závěru hodnocení experimentu - Conclusion
"Based upon our findings, we suggest that the MMAR may be a valid and reliable tool that can be used to detect changes in knowledge among medical students. However, additional validity and reliability studies of the MMAR should be conducted to further substantiate our findings."
Tabulka hodnocení:
- Concept-links (2 points each)
- Cross-links (10 points each)
- Hierarchies (5 points each)
- Examples (1 point each)
- Invalid components (0 points)
- Pictures (5 points each)
- Colors (5 points each)
Autoři zprávy jsou:
Anthony V D'Antoni1, 2 , Genevieve Pinto Zipp1  and Valerie G Olson1 
Název zprávy:
"Interrater reliability of the mind map assessment rubric in a cohort of medical students"
S textem celé zprávy se ( v angličtině ) můžete seznámit na následující adrese:
---
Definice parametrů hodnocení:
Concept:         A perceived regularity in events or objects designated by a label.
Concept-link:   A valid link between concepts using a line with a word or statement written above the line describing how the concepts are related.
Cross-link:      A valid link demonstrating a relationship between different domains of knowledge.
Hierarchy:       Indicated by the direction of the line in the concept-link and the arrangement of concepts in the mind map (ie, more general concepts located centrally and more specific concepts located peripherally).
Example:        Usually located towards the end of a concept-link, an example is a valid word or words that exemplifies the concept.
Picture:           A graphic representation that aids the learner in recalling the information. Pictures can be located anywhere in the mind map. Pictures are to be given points based upon their inclusion in the mind map. The quality, clarity, and detail of the pictures should not be a factor in assigning points. That is, all pictures will be assigned points irrespective of their quality, clarity, and detail.
Color:             Each color used in the mind map will be given points so that the more colors used, the more points assigned to the mind map.