ADVANCED MIND MAPPING

Weblog dedicated to MindMapping. Belongs to the web-portal AKA MONITOR. - Tento weblog je v péči doc. Arnošta Katolického (doc.aka@akamonitor.cz). Informuje o vybraných zdrojích na webu, v časopisech a knihách, týkajících se myšlenkových map a jejich využití v praxi. Služba je součástí portálu AKA MONITOR www.akamonitor.cz. Využijte službu RSS k snadnějšímu sledování aktualizace obsahu. Jazyk: český a anglický. Language: czech and english.

Moje fotka
Jméno:
Místo: Plzeň, Czechia

Internetový publicista provozující AKA-MONITOR ISSN 1804-042X www.akamonitor.cz,.

7.6.11

Mind Map Art - myšlenková mapa jako umělecké dílo?

Stanovení optimální míry uplatnění umění ( art ) v designu myšlenkové mapy (MM ) není jednoduchý problém. Existují zastánci maximální jednoduchosti a přehlednosti v designu MM, ale rovněž zastánci, resp, propagátoři směru MM jako umělecké dílo. Připravuji pro tento svůj weblog vlastní úvahu na dané téma. Její příprava bude ještě chvíli trvat. Abych vás trochu připravil na to, co vás čeká, rozhodl jsem se upozornit na jeden zajímavý zdroj na webu. Jde o stránku, nebo  portál, obsahující více než 300 MM, které se vyznačují tím, že představují nejen MM ve standardním smyslu slova, ale současně i umělecké dílo. Prohlédněte si několik z nich a položte si otázku: pomáhá umělecké ztvárnění MM zvýšit vypovídací schopnost MM, nebo umělecký prvek naopak odpoutává příliš pozornost od obsahové části? 
Podívejte na adresu: www.mindmapart.com